Når du får en recept på et nyt medikament skal der både være oprettet en diagnose, et medikament samt en journal.


Diagnose

Gå til ”Generelt" - ”Medicin/Vaccination” - "Diagnose".

Her oprettes en diagnose med en kode og et navn.


Medikament

Gå til ”Generelt" - ”Medicin/Vaccination” - "Medikament".

Her oprettes medikamentet med kode og navn samt andre informationer. 

 

Journal

Gå til ”Generelt" - ”Medicin/Vaccination” - "Journal".


Udfyld felterne i henhold til den oprettede diagnose og det oprettede medikament.
Husk at indtaste "Dyrtype" - du kan bruge tasten F5 til at få en liste frem, hvor du kan vælge typen. 


Under "Behandling" indtaster du dyrlægens/medikamentets angivelser, som her er 2 ml. pr. so 3 uger før faring. 

Nu kan du udfylde de resterende kolonner, som her er 2 ml "Dosering Kg gris", 220 "Kg gris" og "Gns vægt/gris". Nu beregner programmet, hvor meget hver so skal have, som her er 2 ml.


I feltet "Behandlingsinterval" skrives hvor mange dage grisene skal have medikamentet. For eksempel, hvis grisene skal have medikamentet 3 gange, skrives der 1,2,3 i kolonnen. 


Til sidst kan CHR-nummer indtastes, så du også kan behandle i PigVision Mobile Sows. 


Findes kolonnen ikke på layoutet kan du klikke på ikonet "Layout setup" og tilføje kolonnen ved at sætte flueben. Afslut med "Ok" og kolonnen er nu tilføjet layoutet.