W PigVision wersja 2023.1 zaimplementowano następujące funkcjonalności:

 

Zaktualizowano kody odrzucenia dla użytkowników w Finlandii.

Finimporter może teraz obsługiwać nowe kody odrzucenia z ubojni HK Scan. Nowe kody zostały dodane do fińskiego kreatora stada.

 

DanBred: Pula numerów: Dotychczas nie było sprawdzenia czy pula numerów była wcześniej zaimportowana. Obecnie pula numerów jest importowana tylko raz.

 

Rynek niemiecki:

Eksport do pliku w formacie XML jest teraz możliwy w menu Ogólne - Administracja – Eksport – ZDS Export 

Schüsselzahl 1 do 20 zaimplementowano w profilu lokalizacji. 

Przed wykonaniem eksportu należy wypełnić profil lokalizacji. 

Właściwy numer VVVO jest włączony do eksportu. Jeżeli locha jest kryta dwa razy w ciągu dnia, oba krycia trafiają do pliku XML i kod ZIP jest umieszczany w osobnym polu.