I PigVision version 2023.1 har följande funktioner implementerats:


Avslagskoder uppdaterade i Finland.

Finimporter kan nu hantera de nya avslagskoderna från HK scan slakteri. De nya koderna läggs till i Finlands Herdwizard.


 


DanBred: Nummerpool: Tidigare fanns ingen kontroll om nummerpoolen redan var importerad. Nu laddas nummerpooler bara ned en gång.
Relaterat till Tyskland:


Export av XML-fil är nu möjlig via General Menu, Administration – Export – ZDS Export.

Schüsselzahl 1 till 20 är implementerad och visas i platsprofil.

En platsprofil måste skapas innan export.