I PigVision version 2023.1 er følgende blevet implementeret: 

Kassationskoder er opdateret i Finland.

Finimporter kan nu håndtere de nye kassationskoder, der benyttes af det finske HK Scan slagteri.


DanBred nummerpuljer: Tidligere har der ikke været noget check af om en given nummerpulje allerede var importeret i PigVision. Dette er nu rettet, så en given nummerpuljer kun downloades en gang. 


Relateret til det Tyske marked:

Det er nu muligt at eksportere en XML-fil via menuen Generelt - Eksport - ZDS eksport. 


Udover den nye eksport, er der indarbejdet adskillige nye formler, som relaterer sig til det tyske marked.