W menu HodowlaKlient dystrybutor. W pierwszej kolejności otworzy się zakładka Warunki dostawy

 

 

Tutaj wprowadza się zapotrzebowanie klienta na zwierzęta hodowlane. W celu utworzenia noty dostawy, należy najpierw utworzyć warunki dostawy.

 

 

Wprowadzamy datę lub tydzień i rok w kolumnie Dostawa. Następnie określamy rasę, płeć oraz jak bardzo wiek może odbiegać od wieku podanego w umowie dostawy. Można także dodać szczepionki, klikając dwukrotnie pole Wybrane szczepienia i dodać grupy szczepień, aktywowane w programie szczepień. Następnie mamy możliwość dodania ustawień cen.

Aby wprowadzić wiek i rozkład wiekowy klikamy dwukrotnie pole Liczba sztuk.

 

Domyślne odchylenie ustawione jest na +/- dwa tygodnie, ale istnieje możliwość zmiany tego parametru do +/- 9 tygodni.

 

Aby utworzyć dowód dostawy, klikamy lornetkę w górnej części okna, pokazaną na obrazku poniżej:

 

 

 

Potwierdzamy, że tworzenie dowodu dostawy, a okno przesunie się do zakładki Nota dostawy:

 

 

 

Jeżeli domyślnie termin dostawy ustawiony jest na poniedziałek wprowadzonego tygodnia, można to zmienić.

 

Okno jest podzielone na Warunki dostawy po lewej stronie i Notę dostawy po prawej stronie. W części Nota dostawy - Liczba sztuk można zobaczyć, ile zwierząt zostało wybranych do listu przewozowego.

Kolor tła tego pola wskazuje, ile zwierząt zostało wybranych i porównuje to z umową dostawy:

  • Czerwone tło: Na dowodzie dostawy znajduje się zbyt wiele zwierząt lub wiek nie jest zgodny z umową dostawy
  • Żółte tło: Wybrano zbyt mało zwierząt
  • Zielone tło: Liczba zwierząt i ich wiek podane w warunkach i nocie dostawy są zgodne.

 

Nota dostawy może zostać zatwierdzona nawet w przypadku, gdy wybrano zbyt mało zwierząt, ale nie w przypadku, gdy na dowodzie dostawy znajduje się zbyt wiele zwierząt.

Po dwukrotnym kliknięciu kolumny Liczba sztuk otwierają się dwa okna.

 

Przednie okno pokazuje przegląd stanu zwierząt w wieku +/- 4 tygodni od terminu wskazanego na nocie dostawy:

 

 

Warunki dostawy wskazują, ile zwierząt jest objętych umowami z innymi klientami.

Wybrane do noty to liczba zwierząt, która znajduje się na dokumentach dostawy dla innych klientów.

Pozostało w stadzie wskazuje, ile zwierząt jest dostępnych po wybraniu zwierząt do tego dowodu dostawy.

 

Tylne okno służy do selekcji zwierząt. Jeśli układ okna zawiera kolumnę z pełnym numerem identyfikacyjnym, można kliknąć ikonę lornetki lub nacisnąć klawisz F5, a zostaną wyświetlone zwierzęta spełniające kryteria dowodu dostawy.

 

 

Ograniczając filtr tak, aby wyświetlały się tylko zwierzęta, które mają być dodane do dowodu dostawy, mamy możliwość skorzystania z funkcji Zaznacz wszystko znajdującej się w górnej części okna. Można to zrobić na przykład poprzez filtrowanie kojców.