Gå til "Avl" - "Kunder/Distributører" og vælg fanen "Leveringsaftale".


Her kan du indtaste en ny kunde eller vælge en eksisterende kunde.


Tryk på kunden og vælg fanen "Leveringsaftale". Vær opmærksom på, at der skal være en leveringsaftale før, at du kan oprette en følgeseddel.


Start leveringsaftalen med at indtaste dato for levering (uge/år) og racekode først. Herefter kan du udfylde de resterende oplysninger med køn, afvigelse i alder og om dyrene er vaccineret osv. Hvis dyrene er vaccineret, kan du dobbeltklikke på feltet ”Valgt vaccine” og tilføj de vaccinationsgrupper, du har gjort aktive i dit vaccinationsprogram.


Standardafvigelsen på alderen er automatisk sat til +/- 2 uger, men det er muligt at ændre denne afvigelse op til +/- 9 uger.


Til sidst kan du angive det totale antal dyr ved at dobbeltklikke på feltet "Total antal" - også selvom feltet er gråt. Et nyt vindue kommer frem, hvor du kan indtaste antal af dyr samt deres alder i uger. Det totale antal dyr samt gennemsnitsalderen ses i bunden af vinduet. 


Luk vinduet, når du er færdig med at indtaste grupperne. 

 

For at oprette en følgeseddel klikkes på ikonet "Opret følgeseddel".

 

Bekræft, at du er ved at oprette en følgeseddel. 


Nu skifter PigVision til fanen "Følgeseddel".


Her kan du se leveringsaftalen i venstre side med race, total antal og afvigelsen i alder og følgesedlen i højre side, hvor du kan udvælge dyrene og skrive aftalenummeret. 


Som udgangspunkt sættes leveringsdato til mandag i leveringsugen, men denne dato kan du naturligvis ændre. 


For at udvælge dyr til følgesedlen, kan du dobbeltklikke på kolonnen ”Total antal” under ”Følgeseddel”. 
Herefter åbner to vinduer, hvor du kan udvælge dyrene på avls-ID i det ene vindue og se lagerlisten/prognose i det andet vindue. 


Lukker du vinduet med lagerlisten, vil vinduet med udvælgelsen af dyr også lukke. 


Udvælg dine dyr ved at indtaste avls-ID. Du kan i bunden af vinduet se, hvor mange dyr der er valgt. 


Når du har udvalgt alle dine dyr, kan du blot lukke vinduet og det totale antal dyr, vil nu stå i følgesedlen. Baggrundsfarven i dette felt indikerer hvor mange dyr der er valgt ud i forhold til leveringsaftalen: 

  • Rød baggrund: Der er udvalgt for mange dyr eller alder på dyrene er i uoverensstemmelse med leveringsaftalen.
  • Gul baggrund: Der er udvalgt for få dyr. 
  • Grøn baggrund: Antal dyr og alder på leveringsaftale og følgeseddel stemmer overens. 


Du kan også vælge at gentage leveringsaftalen over en længere periode ved at trykke på ikonet "Kopier" i fanen"Følgeseddel". 

Udfyld informationerne i det vindue, som fremkommer, og tryk "Ok". 


I fanen "Leveringsaftale" vil der nu være 6 aftaler med 4 ugers imellem, som du kan oprette følgesedler på. 


Når du har udfyldt følgesedlen, kan du vælge fanen "Kundekort" og udfyld informationerne - som minimum skal e-mail og filformat udfyldes.

Er kunden PigVision kunde, kan du vælge "PigVision" (.wpd-fil). Hvis ikke kunden er PigVision kunde, kan du vælge "WinPig 16" (.txt-fil). Skal indeks med på følgesedlen, kan du sætte flueben ved "Medtag Indeks". 


Vælg igen fanen "Følgeseddel" og tryk på ikonet "Godkend". 


En følgeseddel kan godkendes, selvom der er udvalgt færre dyr end der er på leveringsaftalen. En følgeseddel kan ikke godkendes, hvis der er udvalgt for mange dyr. 


Følgesedlen kan også først godkendes efter levering af dyrene.