Når vinduet for Kunder/Distributører åbnes, er det fanebladet Leveringsaftale der er fremhævet. Her indtastes nye leveringsaftaler. Bemærk venligst, at der skal være en leveringsaftale før der kan oprettes en følgeseddel.  

 

 

Indtast uge + årstal i kolonnen Levering. Herefter udfylder du køn, race og hvor meget alderen på dyrene må afvige, i forhold til alderen på leveringsaftalen. Tilføj evt. vaccine ved at dobbeltklikke på feltet ”Valgt vaccine” og tilføj de vaccinationsgrupper du har gjort aktive i dit vaccinationsprogram. Herefter har du mulighed for at angive prisgrundlag.  

For at angive antal og aldersfordeling, dobbeltklikker du herefter i feltet ”Antal”. 

 

Standardafvigelsen på alderen er sat til +/- 2 uger, det er muligt at ændre denne afvigelse op til 9 uger. 

 

For at oprette en følgeseddel klikkes på kikkerten øverst i vinduet, vist i den røde firkant på billedet herunder: 

 

 

Bekræft, at du er ved at oprette en følgeseddel, herefter skifter billedet til næste faneblad ”Følgeseddel”.

 

 

Som udgangspunkt sættes leveringsdato til mandag i leveringsugen, denne dato kan du naturligvis ændre. 

 

Billedet er opdelt således, at leveringsaftalen vises i venstre side og følgesedlen i højre side. Under Følgeseddel – Total antal kan du se, hvor mange dyr der p.t. er udvalgt til følgesedlen. 

Baggrundsfarven i dette felt indikerer hvor mange dyr der er valgt ud i forhold til leveringsaftalen: 

Rød baggrund: Der er udvalgt for mange dyr eller alder er i uoverensstemmelse med leveringsaftale.  (tjek om den er rød hvis alderen er i uoverensstemmelse) 

Gul baggrund: Der er udvalgt for få dyr. 

Grøn baggrund: Antal dyr og alder på leveringsaftale og følgeseddel stemmer overens. 

 

En følgeseddel kan godkendes selvom der er udvalgt færre dyr end der er på leveringsaftalen, men ikke hvis der er udvalgt flere dyr. 

 

Når der dobbeltklikkes på kolonnen ”Total antal” under ”Følgeseddel”, fremkommer 2 vinduer. 

Det forreste billede viser en oversigt over lagerbeholdningen af de dyr der er i intervallet +/- 4 uger udover det interval, du har på den aktuelle følgeseddel:

 

 

”Leveringsaftaler” viser indgåede aftaler til øvrige kunder.

”Udvalgt til følgesedler” viser hvor mange dyr der er tilføjet følgesedler til øvrige kunder.

”Disponible dyr (Leveringsaftaler)” viser hvor mange dyr du har til rådighed efter, at du har udvalgt dyr til den aktuelle følgeseddel.

”Aftale” viser fra hvilke aldersgrupper der skal udvælges dyr, til den aktuelle følgeseddel, baseret på leveringsaftalen.

”Udvalgt til denne følgeseddel” viser hvor mange du allerede har udvalgt. 

 

Det bagerste billede er til selve udvælgelsen af dyrene. Hvis du i dit layout har kolonnen med det komplette ID-nummer kan du ved at klikke på F5 få vist de dyr der opfylder kriterierne for den aktuelle følgeseddel. 

 

De dyr der fremkommer, er alle disponible dyr, dvs. at de ikke er udvalgt til andre følgesedler, afgået, under observation, kasseret eller, for nogle avlsselskaber, hvis dyret er i holdafprøvning. 

 

Begrænser du filtreringen yderligere, så du kun får vist dyr der skal med på følgesedlen, har du mulighed for at benytte funktionen ”Vælg alle” i toppen af billedet. Dette kunne eksempelvis være filtrering på hele stier. 

 

Ønsker du kun at udvælge et enkelt dyr af gangen, kan det tilføjes følgesedlen ved at dobbeltklikke på ID nummeret. 

Ønsker du i stedet at indtaste numrene på de dyr der skal med på følgesedlen, findes der forskellige muligheder for indtastning. Er dyret afgået, udvalgt til anden følgeseddel eller på anden måde indisponibelt, bliver du informeret om dette og får samtidig mulighed for at ændre den tidligere indtastning.