Jeśli wprowadzasz dane za pomocą aplikacji PigVision Mobile Sows i chcesz zobaczyć kartę lochy, zrób to, wyszukując lochę, a następnie przesuń palcem w prawo. Pojawi się ikona „głowa świni”, jak pokazano na poniższym obrazku:

 

 

 

Kliknij ją, a otworzy się nowy ekran. Następnie kliknij przycisk na dole ekranu o nazwie Mioty, widoczny w zielonym kółku poniżej:

 

 

 

Następnie przechyl telefon/tablet na bok, a zobaczysz kartę lochy, w ten sposób: