W celu stworzeni własnych kodów opisujących przyczyny upadków i brakowania w programie PigVision należy przejść do menu Ogólne i wybierz Kody przyczyn. Otworzy się nowe okno i tutaj w ostatnim wierszu można wpisać własną kategorię. 

 

 

Najpierw wpisuje się kod, który może składać się zarówno z cyfr, jak i liter, a następnie nazwę opisującą daną przyczynę. Aby była dostępna, jej status powinien być ustawiony na „Aktywne”. W kolejnych kolumnach wybiera się, gdzie przyczyna powinna być dostępna jako wyjście, upadek czy też uwagi, umieszczając znaczniki wyboru w polach.