Du kan oprette dine egne døds- og afgangsårsager i PigVision. Klik på “Generelt” og vælg “Årsagsopsætning”. Et nyt vindue åbnes:

 

 


I den sidste række i dette vindue er det muligt at indtaste din egen årsag. Først taster du en kode, det kan både være tal og bogstaver, herefter så taster du et navn til årsagen. I de efterfølgende kolonner vælger du hvor årsagen skal være tilgængelig og om det skal være en afgangs-, dødsårsag eller begge dele ved at sætte flueben i boksene. Når dette er sat op kan du bruge årsagskoden når du registrerer afgange. 

Hvis der er en årsagskode du ikke bruger længere, kan du sætte status til "Passiv" og den vil ikke længere komme frem som en mulighed.