Poniżej znajduje się lista opcji analizy wpływu dostępnych w PigVision .


Krycie

 

 • Czas – wpływ pory dnia na wyniki inseminacji.
 • Dni do 1. krycia – wpływ okresu od odsadzenia do krycia.
 • Dni do powtórki – wyniki w zależności od okresu między kryciem a powtórką.
 • Dzień tygodnia – zależność między dniem inseminacji a wynikami.
 • Grupa krycia – wyniki podzielone na grupy technologiczne.
 • Intensywność rui – jeżeli zarejestrowano przy kryciu intensywność rui – jej wpływ na wyniki.
 • Karta grupy – ilość inseminacji w tej samej rui w rozbici na pierwiastki i lochy starsze.
 • Knur – wyniki rozrodu poszczególnych knurów.
 • Lokalizacja – wpływ lokalizacji na wyniki.
 • Miot, dni do 1. krycia – okres od odsadzenia do krycia w rozbiciu na kolejne mioty.
 • Miot, wiek 1. krycia – wpływ wieku krycia loszek w kolejnych miotach.
 • Nr miotu – wyniki miotami.
 • Pracownicy 1, 2, 3 – wyniki inseminatorów w I, II i III kryciu.
 • Słonina – wpływ kondycji loch w momencie krycia.
 • Wiek nasienia, koncentracja – wpływ parametrów nasienia.
 • Zmiana grubości słoniny – zmiana kondycji w trakcie laktacji.
 • Zmieniona ocena – zmiana oceny kondycji w trakcie laktacji a wyniki.

 

 

Leczenie:

Aby uzyskać wyniki w tej części, konieczna jest rejestracja leczenia loch.

 • Przed / po kryciu – ilość dni między leczeniem a inseminacją.
 • Przed / po odsadzeniu - ilość dni między leczeniem a odsadzeniem.
 • Przed / po porodzie - ilość dni między leczeniem a oproszeniem.

 

Loszki pokryte

Wpływ parametrów krycia loszek na ich wyniki produkcyjne.

 • Krycia loszek – ogólne wyniki inseminacji loszek.
 • Nr rui przy 1. kryciu – wyniki w zależności od tego w której rui było krycie.
 • Od wejścia do 1. Krycia – wpływ okresu między wprowadzeniem loszki do stada a kryciem.
 • Okres ciąży, mumifikaty – wpływ długości okresu laktacji.
 • Wiek 1. krycia – zależność wyników produkcyjnych od wieku przy pierwszym kryciu.


Obserwacja porodu

Wyniki dla tej grupy raportów pojawią się, jeżeli prowadzona jest rejestracja obserwacji porodu.

 • Czas wizyt – Pora dnia porodu, liczba wizyt oraz liczba prosiąt martwo urodzonych.
 • Długość porodu, czas, pomoc.
 • Martwo urodzone. Czas – zależność liczby prosiąt martwo urodzonych od czasu porodu.
 • Martwo urodzone. Pracownik – pracownik a liczba prosiąt martwo urodzonych.
 • Martwo urodzone. Wizyty – Liczba wizyt a prosięta urodzone martwe.
 • Miot. Długość porodu numer miotu a długość porodu.
 • Pracownik. Pomoc przy porodzie – ilość interwencji w zależności od pracownika.
 • Rasa. Długość porodu – długość porodu zależnie od rasy.
 • Temperatura. Długość porodu – temperatura przy oproszeniu a długość porodu i prosięta martwo urodzone.
 • Wiek 1. krycia. Długość porodu – długość porodu w zależności od wieku pierwszego krycia.

 

Odsadzenie:

Wpływ poprzedniego odsadzenia na następny miot.

 • Liczba ostatecznie odsadzonych - liczba prosiąt odsadzonych z ostatniego odsadzenia w porównaniu z okresem laktacji i nr miotu.
 • Mamka poprzedni miot - czy locha była mamką w poprzednim miocie w zestawieniu z laktacją i całkowitą liczbą odsadzonych prosiąt.
 • Ogółem odsadzonych - liczba prosiąt odsadzonych z ostatniego odsadzenia w porównaniu z okresem laktacji i nr miotu.

 

Oproszenie 

 • Dzień tygodnia oproszenia – wpływ dnia tygodnia, pracownika oraz lokalizacji na wyniki.
 • Laktacja – wpływ okresu laktacji na rezultaty następnego miotu.
 • Lokalizacja – analiza wyników w zależności od lokalizacji, pracownika oraz dnia tygodnia oproszenia.
 • Martwo urodzone – martwo urodzone, dzień tygodnia, pracownik.
 • Martwo urodzone poprzedni miot – wpływ ilości prosiąt urodzonych martwo w poprzednim miocie.
 • Mumifikaty – liczba prosiąt zmumifikowanych i numer miotu.
 • Ocena, grubość słoniny – ocena kondycji oraz grubość słoniny przy oproszeniu.
 • Okres ciąży – wpływ długości okresu ciąży.
 • Okres ciąży. Numer miotu – wyniki pogrupowane długością ciąży oraz numerem miotu.
 • Rasa – wpływ rasy na wyniki.
 • Urodzone słabe – zarejestrowane przy urodzeniu prosięta słabe, z podziałem na mioty.
 • Żywo urodzone – wyniki pogrupowane według prosiąt żywo urodzonych, dnia tygodnia oraz pracownika.
 • Żywo urodzone poprzedni miot – wpływ ilości prosiąt żywo urodzonych w poprzednim miocie.

 

 

Poronienie:

 Dni od krycia do poronienia – poronienia w zależności od terminu.

 • Tygodnie poronień – poronienia w poszczególnych tygodniach roku.
 • Zmiana grubości słoniny – poronienia a zmiana grubości słoniny.
 • Zmieniona ocena – zmiana kondycji a poronienia.


Ruja:

Wyniki dla tej grupy raportów pojawią się, jeżeli prowadzona jest rejestracja obserwacji rui.

 • Czas krycia, owulacja.
 • Laktacja, początek rui.
 • Nr miotu, początek rui.
 • Ocena, okres rui.
 • Ocena, początek rui.
 • Początek rui, nr miotu.
 • Początek rui, owulacja.
 • Słonina, okres rui.
 • Słonina, początek rui.
 • Szczyt rui.

 

Wykres dystrybucji

Nie są to analizy jako takie ale raporty pokazujące rozkład pewnych parametrów, takich jak liczba loch o określonej długości laktacji w poszczególnych miotach.