Herunder er der en liste over de forskellige effektanalyser, som er tilgængelig i PigVision og hvad de analyserer på:

 

Behandling

Disse analyser kan benyttes, hvis du foretager en journal-behandling x-antal dage før/efter henholdsvis løbning, faring eller fravænning, og ønsker at se om dette har en effekt

 

Brunst

Disse analyser kan benyttes, hvis du har lavet brunstobservationer på dine søer og benyttet skemaet under "Søer/Orner" - "Brunstobservation".

 • Brunst intensitet
  • Hvornår søerne var i kraftigst brunst (gruppenavn: Brunst mest kraftig), i forhold til hvornår de kom i brunst efter frav. (omtales herefter som brunst start) og hvornår de derudfra havde ægløsning (gruppenavn Ægløsnings tidspunkt, der vises som dage inde i brunsten og beregnes 2/3-dele inde i brunsten) 
 • Brunst start kuld nr. 
  • Brunststart i forhold til kuldnr. og brunstlængde 
 • Brunst start ægløsning 
  • Brunststart i forhold til søernes brunstlængde og hvornår de havde ægløsning 
 • Diegivningsper. brunst start 
  • Søernes diegivningslængde i forhold til brunststart, brunstlængden og kuldnr. 
 • Huld brunstlængde
  • Forandring af huld i diegivningsperioden (hvis huld er registreret under henholdsvis faring og fravænning) i forhold til brunstlængde og kuldnr. 
 • Huld brunst start
  • Forandring af huld i diegivningsperioden (hvis huld er registreret under henholdsvis faring og fravænning) i forhold til brunststart og kuldnr. 
 • Kuldnr. brunst start 
  • Kuldnr. i forhold til brunst start, brunstlængde og ægløsning 
 • Løbn. tidspunkt ægløsning 
  • Brunststart i forhold til reelt løbetidspunkt (hvis dette er registreret ved løbningen) og ægløsningstidspunkt 
 • Rygspæk brunst start
  • Forandring af rygspæktykkelse i diegivningsperioden (hvis rygspæktykkelse er registreret under henholdsvis faring og fravænning) i forhold til brunststart og kuldnr. 
 • Rygspæk brunstlængde 
  • Forandring af rygspæktykkelse i diegivningsperioden (hvis dette er registreret under henholdsvis faring og fravænning) i forhold til brunstlængde og kuldnr. 

 

Faring

 • Diegivningsperiode
  • Længde af diegivningsperiode i forhold til kuldnr. 
 • Dr. Periode
  • Drægtighedslængde i forhold til antal svagfødte og stenfostre 
 • Dr. Periode og kuldnr.
  • Drægtighedslængde i forhold til kuldnr. 
 • Dødfødte
  • Antal dødfødte grise i forhold til ugedag for faring og medarbejderen 
 • Dødfødte forrige kuld
  • Antal dødfødte grise soen fik i forrige kuld, samt antal levendefødte og kuldnr. i forhold til efterfølgende kuld 
 • Ugedag
  • Hvilken dag søerne farer, medarbejder og lokation for faringen 
 • Levendefødte
  • Antal levendefødte grise i forhold til ugedag den har faret og medarbejder 
 • Levendefødte forrige kuld
  • Antal levendefødte grise soen fik i forrige kuld, samt dødfødte og kuldnr. i forhold til efterfølgende kuld 
 • Lokation
  • Lokation for faringen i forhold til medarbejder og ugedag for faringen 
 • Racer
  • Soracen og dens indflydelse på faringsresultater 
 • Rygspæk og huld
  • Rygspæktykkelse og huld ved faring (hvis dette er registreret ved faringerne) og evt. dets indflydelse på faringsresultater  
 • Stenfostre
  • Antal stenfostre i forhold til kuldnr. 
 • Svagfødte
  • Antal svagfødte grise i forhold til kuldnr.


Faringsobservation

Disse analyser kan benyttes, hvis du har benyttet "Faringsobservation" under "Søer/Orner". Dette giver derefter mulighed for eksempelvis at se en analyse, som viser hvordan kuldnumret påvirker faringslængden, hvorledes dødfødte påvirkes af faringstidspunktet på dagen eller om antallet af fødselshjælp påvirkes af hvilken medarbejder der er registreret for faringen

 

Fordelingskurver

Dette er ikke deciderede analyser, hvor du kan se en effekt af en handling. I stedet ses fordelingen af søer med en række hændelser fordelt på kuldnr. For eksempel ses, hvor mange søer der har en bestemt diegivningslængde fordelt på søernes kuldnr.

 

Fravænning

Her ses hvilken effekt forrige kulds fravænningsresultater har på efterfølgende kulds resultater

 • Ammeso forr. kuld
  • Om soen var ammeso eller ej i forrige kuld, samt diegivningslængde og antal totalt fravænnede grise i forhold til efterfølgende kuld 
 • Antal grise endelig frav.
  • Antal frav. grise ved den endelige frav. i forrige kuld, samt diegivningslængde og kuld nr. i forhold til efterfølgende kuld 
 • Antal grise total frav.
  • Antal total fravænnede grise i forrige kuld, samt diegivningslængde og kuldnr. i forhold til efterfølgende kuld 

 

Gylte

Her ses hvordan gylte-løbninger har påvirket gylte-resultater

 • Alder ved 1. løbning
  • Alder ved 1. løbning i forhold til om gylten derved blev drægtig eller ej og medarbejder 
 • Brunst nr. 1. løbning 
  • Hvilken brunst (nummer) gylten blev løbet ved (hvis dette er registreret som Brunst set) i forhold til om gylten derved blev drægtig eller ej og alder ved 1. løbning 
 • Dr. Periode stenfostre
  • Drægtighedslængde i forhold til antal stenfostre og svagfødte grise 
 • Gylte løbninger
  • Om løbning af gylte førte til en drægtig gylt eller ej i forhold til medarbejder 
 • Indgang til 1. løbning
  • Tid fra indgang til 1. løbning i forhold til om gylten derved blev drægtig eller ej, hvilket brunstnr. Den blev løbet ved og alder ved 1. løbning 

 

Kastning

Hvis du registrerer kastninger under "Søer/Orner" - "Kastning", kan du her bruge disse analyser

 • Dage løbning til kastning
  • Kastningerne i forhold til antallet af dage fra løbning til kastning, dvs. hvornår i drægtigheden kastningerne sker 
 • Uger med kastning
  • Hvilke års-uger kastningerne er sket 
 • Ændret huld
  • Forandring af huld i forhold til dage fra løbning til kastning (hvis huld er registreret ved kastning og frav.)  
 • Ændret rygspæk
  • Forandring af rygspæk i forhold til dage fra løbning til kastning (hvis rygspæk er registreret ved kastning og frav.) 

 

Løbning

Her ses hvilken effekt hændelse ved løbning har på efterfølgende resultater

 • Alder på sæd sædkonc.
  • alder på sæd ved løbning i forhold til om soen blev drægtig eller ej og sædkoncentration
 • Ansatte 1,2,3
  • medarbejder ved 1. løbning i forhold til medarbejder ved 2. og 3. løbning 
 • Brunst intensitet
  • hvor kraftig soens brunst var ved løbning (gruppenavn: Heat intensity) i forhold til om soen blev drægtig eller ej og hvor godt løbning forløb (gruppenavn: service score) (hvis begge dele er registreret ved løbningen) 
 • Dage før omløbning
  • dage fra løbning til omløbning i forhold til om soen blev drægtig eller ej og medarbejder 
 • Dage til 1. løbning
  • dage fra frav. til 1. løbning i forhold til om soen blev drægtig eller ej og medarbejder 
 • Kuldnr.
  • kuldnr. ved løbning i forhold til om dyret blev drægtig eller ej 
 • Kuld, alder ved 1. løbning
  • alder ved 1 løbning’s (som gylt) effekt i efterfølgende kuld 
 • Kuld, dage til 1. løbning
  • kuldnr. i forhold til om soen blev drægtig eller ej og dage fra frav. til 1. løbning 
 • Lokation  
  • Kigger på om soen blev drægtig eller ej og medarbejder i lokationen
 • Løbegrp.
  • løbegruppe i forhold til og søerne blev drægtige eller ej 
 • Løbn. tidspunkt
  • tidspunkt på dagen soen blev løbet (hvis dette er registreret ved løbning, gruppenavn: Service time) i forhold til om soen blev drægtig eller ej 
 • Orner
  • orne benyttet ved løbning i forhold til om soen blev drægtig eller ej 
 • Rygspæk
  • rygspæktykkelse og huld ved løbning (hvis dette er registreret ved løbningerne) i forhold til om soen blev drægtig eller ej  
 • Ugedag
  • ugedag for løbning i forhold til om soen blev drægtig eller ej og medarbejder 
 • Ændret huld
  • forandring af huld i diegivningsperioden (hvis huld er registreret ved faring og frav.) i forhold længde af diegivningsperiode og dage fra frav. til 1. løbning 
 • Ændret rygspæk
  • forandring af rygspæktykkelse i diegivningsperioden (hvis rygspæk er registreret ved faring og frav.) i forhold længde af diegivningsperiode og dage fra frav. til 1. løbning