Aby zmienić domyślne ustawienie terminu porodu dla lochy, można albo zmienić okres domyślny okres ciąży dla wszystkich loch, albo wybrać średni termin porodu na podstawie wcześniejszych oproszeń (możliwe tylko od drugiego miotu).

 

Zmiana długości okresu ciąży dla wszystkich loch, jest możliwa w menu Ogólne, następnie Ustawienia ogólne, w zakładce Grupy krycia. Jak pokazano w poniższym oknie:

 

 

 

Robi się to w polu „Okres ciąży”. Aby uniknąć zmian w kalkulacji grup krycia (innych niż tygodniowe), należy zmienić np. okres laktacji, tak by suma „Ogółem dni” pozostała taka sama – tutaj 147 dni. Kliknięcie OK spowoduje, że przewidywane terminy oproszenia na kartach loch ulegną zmianie.

 

Jeżeli program ma obliczać termin porodu dla każdej lochy na podstawie średniej, należy przejść do menu Ogólne, następnie Ustawienia ogólne, tam w zakładce Kalkulacja, podzakładka Inne. Jak na ilustracji poniżej:

 

 

 

Tutaj w polu wyboru „Okres prośności, oczekiwane oproszenie” zmienia się „Stałe” na „Średnia”.

 

Po kliknięciu OK, daty oproszenia zostaną ponownie obliczone i zmienione na kartach loch.