Hvis du vil ændre faringsdatoen, der automatisk udregnes af programmet, kan dette gøres på to måder:

  • Du kan vælge at ændre længden på drægtighedsperioden for alle søer.
  • Du kan få programmet til at udregne en gennemsnitlig faringsdato på baggrund af længden på tidligere drægtigheder (først muligt fra 2. kuld).  

Du kan ændre længden af drægtighedsperioden for alle søer ved at gå til "Generelt" - “Opsætning” og vælge fanen “Løbegrupper”. Derefter får du dette vindue frem:

 

 

 

Her kan du ændre tallet i boksen ud for “Drægtighedsperiode” til det ønskede tal. For at undgå dine løbegrupper ændres, skal du også ændre “Diegivningsperiode” eller “Dage fra fravænning til løbning”, så “Totale dage” stadig er 149 dage. Så klikker du “Ok” og dine kommende faringsdatoer ændres på alle sokort.

  

Ønsker du, at programmet udregner en gennemsnitlig faringsdato baseret på længden af tidligere drægtigheder, kan du gå til “Generelt” - “Opsætning” og derefter klikke på fanen “Beregning” og fanen “Andre”. Du vil nu se dette vindue: 

 

 

 

Her kan du klikke på den lille pil, der er i boksen, hvor der står “Fast”. Denne ændres til “Gns.”. Herefter klikker du “Ok” og alle dine kommende faringsdatoer beregnes på ny