1. Proszę kliknąć link: http://www.terminalworks.com/downloads/tsprint/TSPrint_client.exe  

 

2. Automatycznie rozpocznie się pobieranie programu TSPrint w przeglądarce komputera.

 

3. Po pobraniu, proszę uruchomić plik instalacyjny: TSPrint_client.exe.

 

 

a) Naciskamy Next

b) Należy zaakceptować warunki licencji (Accept the agreement) i nacisnąć Next

c) Ponownie Next

d) Jeszcze raz Next

e) Wybieramy Install

f) Po skończonej instalacji (Installation Completed)
wybieramy
Finish

Program PigVision automatycznie wyszuka TS Print Default I system będzie gotowy do drukowania.