Analizy z grupy Analiza wpływu pomagają znaleźć zależność aktualnych wyników produkcyjnych od wcześniejszych zdarzeń w tym lub poprzednim cyklu produkcyjnym, na przykład wpływ długości okresu od odsadzenia do krycia lub ilości prosiąt żywo urodzonych w poprzednim miocie. Czyli na przykład wpływ liczby dni od odsadzenia do inseminacji na wyniki następnego miotu.

 

Istnieje możliwość stworzenia własnej analizy wpływu, tak aby dostosować ją do swoich potrzeb. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w analizach należy stworzyć własny układ raportu.

 

Analizę efektu można znaleźć w menu Analizy lochy - Analiza wpływu.

 

 

 

 

W programie PigVision jest kilka standardowych analiz do wyboru. Po wybraniu dowolnego z nich należy kliknąć Kalkuluj by zobaczyć wyniki. Klikając dowolną liczbę w wynikach raportu można podejrzeć sposób jej kalkulacji (formułę) oraz dane źródłowe.

 

 

W lewym dolnym rogu można ustawić limity analizy, np. ograniczenia co do rasy lub numeru miotu.