16. Medicijn registraties

Hoe kan ik een geneesmiddel toevoegen?
Rechts bovenin bij uw naam kunt u kiezen voor instellingen dierregistratie. Hier vindt u onder 12. Ziekte/ behandelingen alle geneesmiddelen die in uw syst...
Ma, 28 Feb, 2022 at 3:00 PM
Hoe houd ik een geneesmiddelen voorraad bij?
Via medicijn registraties, toevoegen Hier kunt u de aanvoer, de eindvoorraad, retour en verlies van een medicijn invoeren. Voer als start een eindvoorraad...
Ma, 28 Feb, 2022 at 2:40 PM
Hoe kan ik een geneesmiddel verwijderen?
U kunt een geneesmiddel niet verwijderen wel kunt u hem inactiveren zodat deze niet meer voorkomt in uw keuzelijst bij het invoeren van een ziekte.    In...
Ma, 28 Feb, 2022 at 3:05 PM
Waar kan ik het verlies of retour van medicijnen invoeren?
Via medicijn registraties, kunt u de retour en verlies van een medicijn invoeren. Kies voor toevoegen en selecteer retour of verlies. Vervolgens kunt u de ...
Ma, 28 Feb, 2022 at 3:08 PM
Waar kan ik de wachttijd melk en/of vlees voor een medicijn aanpassen?
Rechts bovenin bij uw naam kunt u kiezen voor instellingen dierregistratie. Hier vindt u onder 12. Ziekte/ behandelingen alle geneesmiddelen die in uw syst...
Ma, 28 Feb, 2022 at 3:30 PM
Geeft Cowvision de attenties door naar de voercomputer, zodat van een koe die met penicilline is behandeld de melk niet wordt geleverd?
De attenties worden niet doorgegeven aan de procescomputer.
Ma, 28 Feb, 2022 at 3:35 PM