Bouwplan en teeltregistratie

Hoe voeg ik een meststof toe?
Volg de onderstaande stappen om een meststof toe te voegen. Dit kan op twee manieren.    Klik op de menuknop Lijsten, kies het tabblad Meststoffen en kli...
Di, 7 Mrt, 2023 om 2:20 PM
Hoe registreer ik een bemesting met dierlijke mest, overige organische mest, kalk, slib of compost?
Volg de onderstaande stappen voor het registreren van een bemesting met dierlijke mest, overige organische mest of compost.    Klik op de menuknop Regist...
Do, 12 Okt, 2023 om 11:09 AM
Hoe voeg ik uitgangsmateriaal toe?
Volg de onderstaande stappen om een uitgangsmateriaal aan te maken vanuit de ‘Zaaien/Poten/Planten registratie’. U kunt ook een uitgangsmateriaal toevoegen ...
Do, 9 Mrt, 2023 om 3:09 PM
Hoe voeg ik een oogstproduct toe?
Volg de onderstaande stappen om een oogstproduct aan te maken vanuit de registratie. U kunt ook een oogstproduct toevoegen via menuknop Lijsten, tabblad Uit...
Di, 7 Mrt, 2023 om 2:22 PM
Hoe voeg ik een tankmix toe?
Volg de onderstaande stappen om een tankmix toe te voegen. In de praktijk worden verschillende middelen samengevoegd en als een tankmix verspoten.    Kli...
Ma, 27 Feb, 2023 om 11:04 AM
Hoe laat ik de weersomstandigheden in een bespuiting automatisch invullen?
Bij het invoeren van een bespuiting kunt u de weersomstandigheden invoeren. Hierbij gaat om de Bewolking, Neerslag , Windsnelheid en Temperatuur. Hier worde...
Di, 7 Mrt, 2023 om 2:30 PM
Wat is het verschil tussen een uitgevoerde registratie, taak en advies?
Er zijn 3 registratie statussen. De status is te herkennen aan de gekleurde datum.     Advies (blauw):  Een advies ontvangt u van uw een adviseur. Een...
Ma, 27 Feb, 2023 om 11:17 AM
Hoe neem ik een advies over als uitgevoerde bewerking?
Volg de onderstaande stappen om een advies van uw adviseur over te nemen als uitgevoerde bewerking. U kunt uw adviseur machtigen om mee te laten kijken en/...
Di, 7 Mrt, 2023 om 2:27 PM
Hoe neem ik een advies over als taak?
Volg de onderstaande stappen om een advies van uw adviseur over te nemen als taak. U kunt uw adviseur machtigen om mee te laten kijken en/of adviezen toe t...
Di, 7 Mrt, 2023 om 2:28 PM
Hoe voeg ik een taak toe en neem ik een taak over als uitgevoerde bewerking?
Volg de onderstaande stappen om een taak aan te maken. Met de CropVision Professional kunt u taken aanmaken voor medewerkers. De aangemaakte taken zijn teru...
Do, 12 Okt, 2023 om 1:40 PM