Voor de geintegreerde gewasbescherming is de gewasbeschermingsmonitor een verplicht onderdeel. De gewasbeschermingsmonitor moet binnen 2 maanden na de teelt zijn afgerond. Met CropVision kunt u snel invulling geven aan deze verplichting. Alle informatie uit CropVision staat op het rapport Gewasbeschermingsmonitor. De meeste gegevens zijn al automatisch ingevuld op het rapport. Hieronder leest u wat u nog moet aanvullen. 


 Volg de onderstaande stappen om de voorvrucht in te vullen:

 1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies de teelt en druk op het witte pennetje.
 2. Kies links het tabblad Historie en vul voorgaande teelt(en) in.
 3. Sluit af met Opslaan.


 

Volg de onderstaande stappen om een evaluatie toe te voegen:

 1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie, tabblad Registraties en kies een of meerdere teelten. (gebruik de knop Single select / Multi select om meerdere teelten te selecteren).
 2. Klik aan de rechterkant op de groene registratieknop Evaluatie.
 3. Selecteer een of meerdere thema's, benoem het succes en vul in wat u wilt bespreken met uw adviseur.
 4. Sluit af met Opslaan.


 

Controleer en download/print het rapport Gewasbeschermingsmonitor:

 1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie.
 2. Kies aan de linkerkant een of meerdere teelten teelten.
 3. Kies het tabblad Rapporten en klik aan de rechterkant op het rapport Gewasbeschermingsmonitor
 4. Download of print het rapport via de 'printerknop' rechts bovenin.