Volg de onderstaande stappen om een nieuw teeltjaar aan te maken:

 

 1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie.
 2. Klik linksboven op het jaartal. 
 3. Kies + Teeltjaren beheren, klik op + Toevoegen.
 4. Kies een van drie opties:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 • Alles overnemen vanuit 20..

De percelen en teelten (zonder registraties) uit het vorige teeltjaar worden meegenomen naar nieuwe teeltjaar. Vervolgens kunt u in het nieuwe teeltjaar de percelen, teelten en vormen op de kaart bewerken of verwijderen. Nieuwe percelen en teelten kunt u handmatig toevoegen.

 

 • Huidige gegevens ophalen RVO (alleen NL)

Bij deze keuze worden de meest recente gegevens, die bekend zijn bij RVO, automatisch ingelezen in CropVision. In CropVision worden de percelen en teelten aangemaakt en bijbehorende vormen op de kaart ingetekend. U kunt vervolgens de aangemaakte percelen, teelten en vormen eventueel bewerken. Ook kunt u extra percelen en teelten handmatig toevoegen. 

 

 1. U kunt één keer per teeltjaar de gegevens ophalen bij RVO.
 2. Als u de meest recente perceel gegevens wilt inlezen, registreer dan eerst uw percelen bij RVO. En ga dan verder in CropVision. 
 3. Na het aanmaken van het bouwplan kunnen wijzigingen bij RVO niet opnieuw worden ingelezen, de wijzigingen zult u handmatig moeten invoeren.
 4. U kunt wel het bouwplan opnieuw inlezen, door het teeltjaar leeg te maken. Let op: u verwijdert dan alle percelen, teelten, vormen en ingevoerde (voorraad)registraties. 
 5. Er worden geen gegevens terug gestuurd naar RVO.

 

 • Niets, Ik wil leeg beginnen

U begint het nieuwe teeltjaar zonder teelten. De percelen worden wel meegenomen naar het nieuwe teeltjaar. U kunt in het nieuwe teeltjaar de teelten handmatig aanmaken.