Ga naar 14. Aanvoer nieuw dier

Vul het juiste diernummer in of zoek deze op in de lijst.

Standaard staat de sortering op Attentiedieren. 

Door op Alle dieren te klikken, komen alle dieren in beeld.


Zet het type op Aankoop.


Vul de benodigde velden in, de velden met een rood/groen balkje zijn verplicht.

Dit zijn de volgende velden:

  • Aanvoer op locatie
  • Aanvoerdatum, staat standaard op de huidige dag.
  • Levensnummer
  • Diernummer, wanneer het een melkkoe is en u heeft een koppeling met een voercomputer kan ook direct het respondernummer ingevuld worden.
  • Haarkleur
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Aantal keren gekalfd
  • Wanneer het een koe betreft dan moet ook de laatste kalfdatum ingevuld worden.


De overige gegevens, afstamming,  zoals die van vader en moeder zijn niet verplicht. Deze gegevens worden meegeleverd met een NRS-bestand welke meestal na een melkcontrole binnenkomt.


Wanneer alles ingevoerd is, klikt u op Opslaan en verzenden.