De attenties worden niet doorgegeven aan de procescomputer.