Overige tijd = ((86400/24 * aantal dagen) * aantal robots) - totale melktijd