Het scherm opent standaard op Attentiedieren. Door links bovenin op de knop Alle dieren te klikken krijgt u alle dieren in beeld. Nu zou het betreffende dier er wel tussen moeten staan en kunt u de afkalving invoeren.