Afmesten betekent: Afhankelijk van leeftijd en afgekalfd ja / nee dat het dier in categorie 115, 122 of 120 valt.
Melkvee betekent: 100, 101 of 102.
Vleesvee tbv. fokkerij betekent: Dieren zijn wel vleesvee maar is geen afmestvee. Deze dieren vallen gewoon onder de codes 101, 102 of 120.

Klik hier voor een overzicht op de website van RVO.

Zie ook onderstaande afbeelding.