"Basisgegevens – Investeringen of - Nieuw"


De best passende soort kiezen voor de investering die aangegaan is.

Bouwjaar is wanneer het geïnstalleerd/gebouwd is.

Startjaar is vanaf wanneer de afschrijving begint.

Afschrijvingstermijn is hoeveel jaar de afschrijving zal belopen.

De aankoopdatum is gelijk aan het bouwjaar.

Leverancier en bedrag dient ook ingevuld te worden:


Op de grid Investeringen kan men links op het boekje klikken

Hierbij kan men alle facturen ingeven die men ontvangen heeft, opgelet, dit bedrijf overschrijft het aankoopbedrag niet!