SIKAVAn lääkekirjanpitoa varten tulee PigVision ohjelmaan tehdä tiettyjä asetuksia. Ikkunassa Sijainti (Yleinen -> Sijainti) kirjataan sijainteihin Tilatunnus sekä Pitopaikan tunnus, joita tarvitaan SIKAVA – lähetyksessä. Tilatunnuksen sekä Pitopaikan tunnuksen kirjaamisen jälkeen luodaan yleisimmin käytetyille lääkkeille lääkereseptit. Ennen lääkereseptien luomista, poimitaan SIKAVA -koodit sekä lääkeluettelo. 


1. Tilatunnuksen ja Pitopaikan tunnuksen kirjaaminen 


Ennen kuin alat luoda lääkereseptejä on hyvä tarkistaa, että ohjelman tietokantaan on tallennettu Tilatunnus sekä Pitopaikan tunnus. Ilman tunnusten kirjaamista SIKAVA –lähetykset eivät onnistu. 

 •  Mene kohtaan Yleinen – Sijainti
 • Kirjaa tietokannassa oleville sijainneille Tilatunnus sekä Pitopaikan tunnus. 
 • Kirjauksien jälkeen voit sulkea ikkunan. 


2. SIKAVA – koodien ja lääkeluettelon poiminta 


Ennen SIKAVA – koodien ja lääkeluettelon poimintaa Diagnoosi ja Lääkeluettelo – ikkunat ovat tyhjät (Yleinen – Lääke/rokotus – Diagnoosi, Yleinen – Lääke/rokotus – Lääkeluettelo). Koodien sekä lääkeluettelon poiminta tapahtuu Lääkereseptit – ikkunasta ennen lääkereseptien luontia.

 • Mene kohtaan Yleinen – Lääke/rokotus – Lääkereseptit.  
 • Klikkaa ikkunan ylälaidassa olevaa ETT – kuvaketta (SIKAVA poiminta). 
 • Poiminnan jälkeen ohjelma ilmoittaa poiminnan onnistumisesta. 

 • Voit nyt nähdä koodit sekä lääkeluettelon kohdissa Yleinen – Lääke/rokotus – Diagnoosi ja Yleinen – Lääke/rokotus – Lääkeluettelo. 


3. Lääkereseptien luonti 


Lääkereseptit luodaan Lääkereseptit – ikkunassa (Yleinen – Lääke/rokotus – Lääkereseptit). 

 • Syötä ensin reseptille Koodi. Reseptit kannattaa numeroida juoksevasti. 
 • Valitse reseptin tyyppi (Resepti/Rokotus). 
 • Valitse reseptin tila (Aktiivinen/Passiivinen/Poistettu). 
 • Valitse reseptille eläintyyppi. Klikkaa kursori kenttään Koodi ja klikkaa Etsi – ikonia etsiäksesi haluamasi eläintyypin. Kaksoisklikkaamalla eläintyyppiä valitset ko. eläintyypin. 
 • Valitse Diagnoosi eli vaiva, johon lääkettä on käytetty. Klikkaa kursori kenttään Koodi ja klikkaa Etsi – ikonia etsiäksesi haluamasi diagnoosi. Kaksoisklikkaamalla diagnoosia valitset ko. diagnoosin.
 •  Valitse Lääkeaine, jolla eläintä on hoidettu. Klikkaa kursori kenttään Koodi ja klikkaa Etsi –  ikonia etsiäksesi haluamasi lääkeaine. Kaksoisklikkaamalla lääkeainetta valitset ko. lääkeaineen.
 •  Syötä Varoaika – kenttään se varoaika, jonka eläinlääkäri on lääkemääräykseen kirjannut. 
 • Lääkityspäivät – kenttään kirjaat kuinka monta päivää lääkitys yleensä kestää. 
 • Valitse Hankintapaikka. Klikkaa kursori kenttään Hankintapaikka ja valitse pudotusvalikosta hankintapaikka (Tuntematon/Apteekki/ELL/Rehussa). 
 • Kirjaa Hankintapaikan nimi esim. eläinlääkärin nimi tai numero.


4. Lääkitysten kirjaaminen eläimille 

Kun lääkereseptit on luotu, voidaan alkaa kirjaamaan lääkityksiä. Ohjelmassa lääkityksiä voidaan kirjata kolmessa eri paikassa. Porsaille ja lihasioille tehtävät lääkitykset kirjataan kohdassa Porsaat/Ls – Lääkitykset, emakoille/karjuille ja imeville porsaille lääkitykset kirjataan kohdassa Emakot/Karjut – Lääkitykset, Siitosporsaiden lääkitykset kirjataan kohdassa Siitoseläimet – Siitosporsaan lääkitys. 

 

Lääkityskirjaus emakoille, karjuille sekä imeville porsaille 

Kohdassa Emakot/Karjut - Lääkitykset teet lääkityskirjaukset emakoille, karjuille sekä imeville porsaille. Kun teet kirjauksia imeville porsaille, tulee sinun syöttää emakon numero. 

HUOM! Voit tehdä imevien porsaiden lääkekirjaukset myös Porsaat/Ls – Lääkitykset ikkunassa. Tämä mahdollistaa imevien porsaiden lääkitysten kirjaamisen ilman emakon korvanumeroa. Ennen imevien porsaiden lääkitysten kirjaamista Porsaat/LS valikon alla, tulee imeville porsaille luoda oma sijainti. Sijainti yhdistetään lääkityskirjaukseen. 

 • Syötä lääkityspäivä. 
 •  Syötä emakon/karjun numero. 
 •  Syötä lääkereseptin koodi. Klikkaamalla kiikareita  tai käyttämällä F5 – painiketta voit nähdä kaikki käytettävissä olevat lääkereseptien koodit. 
 •  Määrä – sarakkeessa kirjaat eläimelle annetun lääkkeen määrän. Mikäli samalla reseptillä, samana päivänä annetaan saman emakon usealle porsaalle lääkettä, kirjaa lääkityille eläimille annettu määrä yhteensä. 
 •  Mikäli teet lääkekirjauksia imeville porsaille, tulee sinun syöttää porsaiden lukumäärä Hoidettu – sarakkeeseen. Lukumäärää ei ole mahdollista kirjata, mikäli eläintyyppinä on emakko. 
 •  Kirjaa lääkityksen antaja valitsemalla pudotusvalikosta Tuottaja tai ELL. 

Lääkekirjaukset porsaille/lihasioille 

Kohdassa Porsaat/Ls – Lääkitykset kirjataan, kaikki lääkitykset porsaille sekä lihasioille. HUOM! Voit myös kirjata täällä imevien porsaiden lääkitykset, mikäli olet luonut imeville porsaille oman sijainnin. Kirjatessa näitä lääkityksiä, tulee lääkityksiin kirjata myös sijainti. 

 • Syötä lääkityksen tapahtumapäivä. 
 •  Syötä Sijainti/Koodi, jossa lääkittävät eläimet ovat. Voit käyttää kiikareita tai F5 – painiketta etsiäksesi oikean sijainnin. 

 •  Syötä lääkittyjen eläinten lukumäärä Hoidettu – sarakkeeseen. 

 •  Syötä lääkereseptin koodi. Voit käyttää kiikareita tai F5 – painiketta etsiäksesi oikean lääkereseptin. 

 •  Syötä annetun lääkkeen määrä. Mikäli samalla reseptillä, samana päivänä annetaan usealle eläimelle lääkettä, kirjaa lääkityille eläimille annettu määrä yhteensä. 

 •  Valitse Lääkityksen antaja – sarakkeeseen lääkityksen antaja pudotusvalikosta. 


Lääkekirjaukset siitoseläimien jälkeläisille

 

Ensin täytyy luoda siitoseläinten jälkeläiset. Sitten niille tulee luoda sijainti (jolla on tilatunnus ja pitopaikkatunnus, oikea sikava tyyppi jne.). Ohjelma toimii vain jos näillekin eläimille on luotu oikeanlaiset reseptit. 

Siitoseläinten jälkeläisten kohdalla eläimiä voi lääkitä sijainnin mukaan, ei eläimen numeron mukaan. Jos samassa sijainnissa on lääkitty useampi kuin yksi eläin, niin tieto ei siirry SIKAVAAn. 

 


5. Jatkolääkitykset 


  Jos eläinlääkäri on antanut lääkityksen, joka vaatii toistuvaa hoitoa, voit käyttää Jatkolääkitys listaa   


 • Aseta näyttö näyttämään jatkolääkitykset.  

        a. Mene yleinen – Lääke/rokotus – Lääkereseptit

            b. Jatkolääkitys sarakkeeseen asetetaan kuinka monta kertaa ja kuinka usein eläimet lääkitään.         Jatkolääkityspäivät sarakkeeseen kirjataan     kuinka monta kertaa ja kuinka usein eläimet hoidetaan. Tämä on annettu Hoito-sarakkeessa.  

            c. Jos eläintä hoidetaan kolmena peräkkäisenä päivänä, se kirjataan 1,2,3.  Jos taas joka toinen päivä yhteensä kolme kertaa, se kirjataan 1,3,5

 • Kun olet kirjannut ensimmäisen lääkityksen, mene Tuotannon hallintaan- Jatkolääkityslista. Listalle tulevat lääkittävät eläimet (perustuen lääkeresepteihin, päivään, ja ensimmäiseen hoitoon), jotka täytyy lääkitä uudelleen.   
 • Tälle näytölle voit kirjata jatkolääkityksen kirjaamalla määrän ja merkkaamalla ruudun “Suoritettu”.


6. Lääkitystietojen lähetys SIKAVAan 


Lääkitystietojen lähetys tapahtuu kohdassa Yleinen – SIKAVA lähetys. 

 • Mene kohtaan Yleinen – SIKAVA lähetys. 
 •  Valitse ajanjakso, jolta kirjatut lääkitykset haluat lähettää. 

 HUOM! Jos olet kirjannut lääkityksiä valitun ajanjakson ulkopuolella, ne eivät siirry lähetyksen mukana SIKAVAAN. Ole siis tarkka valittavasta ajanjaksosta.

 •  Valitse Päivitä, jolloin näet ikkunassa jaksolla olevat lääkitykset. 
 •  Valitse Lähetä, jolloin ohjelma lähettää lääkitystiedot SIKAVAan. Lähettämättömät tiedot tunnistaa tallennus ID:stä -1.
 •  Kun lähetys on onnistunut, SIKAVA lähetys -ikkunassa näkyy Tallennus ID. Tallennus ID on 7 numeroinen numerosarja. Mikäli lähetys on epäonnistus, Viesti – ikkunassa on virheilmoitus ja tallennus ID on 0. Epäonnistuneet lähetykset voi yrittää lähettää uudelleen tarvittavien korjausten jälkeen. 

Suosittelemme aina tarkastamaan lääkitystietojen oikeellisuuden suoraan SIKAVAssa!


Jos sinun täytyy muuttaa kirjaamiasi SIKAVA tunnuksia, niin tämän saat tehtyä Sikava lähetys näytöllä. Päivitä näyttö haluamallasi ajanjaksolla ja näppäinyhdistelmällä ctrl + klikkaa kuvaketta Lähetä alareunassa ja pääset kirjaamaan uudet tunnukset.