Lijsten

Solvabiliteit vs moderniteitsgraad
Solvabiliteit: Geeft aan hoeveel er met het eigen vermogen geïnvesteerd is ten opzichte van het totaal geïnvesteerde kapitaal.  Deze geven weer of het ...
Tue, 15 Dec, 2020 at 2:46 PM
Waar kan ik de resultaten van meerdere jaren vinden?
"Lijsten boekhouding - Uitslag boekhouding - Uitslag bedrijfstak over 5 jaar"
Tue, 15 Dec, 2020 at 2:49 PM
Betaalde intrest is niet ingevuld bij de uitslag boekhouding?
Stelling: aankoop gebouw van € 100 000 op een termijn van 20 jaar met een afbetaling van € 5 000 per jaar zonder een lening hiervoor aan te gaan. Econom...
Tue, 15 Dec, 2020 at 3:02 PM
Welke afschrijvingen komen in aanmerking voor de investeringen?
"Lijsten boekhouding - Afschrijvingen per jaar"
Tue, 15 Dec, 2020 at 3:03 PM
Hoe komen we aan de cijfers op de uitslag van de boekhouding?
"Lijsten boekhouding - Detail resultaat boekhouding"
Tue, 15 Dec, 2020 at 3:06 PM
Waar kan ik een lijst van alle aankopen van een product in een bepaalde periode vinden?
"Lijsten boekhouding – Aankoop producten en kosten"
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:24 AM
Waar kan ik een lijst van alle aangekochte voeders in een bepaalde periode vinden?
"Lijsten boekhouding – Aankoop producten en kosten"
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:26 AM