Investeringen / Leningen

Hoe detail deelfacturen van investering boeken?
"Basisgegevens – Investeringen of - Nieuw" Op de grid Investeringen kan men links op het boekje klikken Hierbij kan men alle facturen inge...
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:18 AM
Verschil tussen leningen boeken en investering
Lening: Niet voor alle investeringen wordt een lening aangegaan Geleend kapitaal bij de bank Afbetaling loopt tot het effectief afbetaald is bij de bank...
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:19 AM
Hoe een investering boeken, detail kosten?
"Basisgegevens – Investeringen of - Nieuw" De best passende soort kiezen voor de investering die aangegaan is. Bouwjaar is wanneer het geïnst...
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:21 AM
Waar en hoe kunnen investeringsplannen aangemaakt worden?
"Boekhouding – Opstarten boekjaar – Investeringsplan" De gegevens van het vorig boekjaar kan men overhalen via de “prev”-knop. Indien het ...
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:22 AM
Waarom blijft een investering staan terwijl ze reeds verkocht / afgeschreven is?
Een investering die verkocht is op bv. 05/01/2013 gaat in het boekjaar 2013 nog zichtbaar zijn. In boekjaar 2014 is de investering dan verdwenen van het...
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:22 AM
Aflossing van lening boeken
"Basisgegevens – Leningen" Een afbetaling kan men inboeken via de gele pijl voor uw lening: Aangezien we ingegeven hebben in het hoofdscher...
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:23 AM
Welke afschrijvingen komen in aanmerkingen voor de investeringen?
"Lijsten boekhouding – Afschrijvingen per jaar"
Wed, 16 Dec, 2020 at 10:26 AM