• Hoe stel ik EDI-Nijland in?

   

  • Ga in Comru naar Uitwisseling, Edi instellingen
  • Wijzig de module EDI-Nijland
  • Zet het medium op FTP vul bij gebruikersnaam in : n00012345, waarbij 12345 uw UBN nummer moet zijn.
  • Vul het wachtwoord in dat in de brief van melkcontrolenijland staat
  • Vul bij server in ftp.melkcontrolenijland.nl
  • Vul bij FTP directorie in: /UIT/
  Aanlevering EDI Nijland
  Oplossing
  Edi Nijland bestanden kunnen op onderstaande manieren aangeleverd worden.

  1. U laat als veehouderde MPR uitvoeren door Nijland, Nijland stuurt de data naar CRV, CRV doet berekeningen, vult dit aan met CRV dierdata en stuurt het edi-bericht aan u terug via de uitwisseling in Comru.
  2. U laat als veehouder de MPR uitvoeren door Nijland, Nijland verzorgt zelf de rapportage en edi-uitwisseling, vult dus niet aan met dierdata van CRV, er is minder data beschikbaar, maar de MPR is wel volledig.