Op de koekaart van de moeder bij “fokkerij” de handeling kalven schrappen dmv vuilbak en op ja klikken:


Hierna krijgt men de melding:

Opgelet, na deze keer op “OK” te klikken, moet men ook nog op “OK” klikken op de koekaart, anders is de kalving niet geschrapt! 

Via veebeheer het kalf opzoeken en in het scherm met alle dieren uw dier aanklikken en bovenaan op vuilbak klikken.

Hierna kan de kalving + kalf terug ingegeven worden via de oorspronkelijke weg.