"Basisgegevens – Percelen - Nieuw":Op het tabblad “Historiek” kan men invoeren vanaf welk jaar dit perceel in gebruik is, inclusief hoeveel oppervlakte dit telt, alsook of het in u bezit is: Indien het perceel niet meer gebruikt wordt, kan men het vinkje “Uit gebruik” aanvinken.