Wel:

Gewassen:

 • Zaad en pootgoed 
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Meststoffen
 • Loonwerk
 • Mazout
 • Verkoop/verbruik gewassen
 • Nevenproducten

Dieren:

 • Veeartskosten
 • Geneesmiddelen
 • Sperma
 • Krachtvoeders/ruwvoeders
 • Verkoop melk

Algemeen:

 • Belasting
 • Boekhoudkosten
 • Abonnementen
 • Onderhoud/herstellingskosten
 • Elektriciteit
 • Telefoon
 • Waterkosten
 • Verzekeringen
 • Premies
 • Pachten
 • ...

Niet:

 • Privézaken
 • Sociale zekerheid