Søer/Orner registreringer

Oprettelse af en besætningsorne
Gå til "Søer/Orner" - "Dyr" - "Stamdyr". I den grønne filterlinje vælges "Orne" som køn. Nu kan du indta...
Tue, 17 Okt, 2023 kl. 9:30 AM
Udregning af faringsprocent
Der er tre måder, at udregne faringsprocenten på i PigVision.   FarrowingPct Faringsprocent (EC) 100*({Services125DaysFarrow}+{Services125DaysSoldPr...
Tue, 17 Okt, 2023 kl. 9:40 AM
Registrere afgang på en so
Når du vil afgå en so ved at registrere en afgangsdato, så er der nogle få regler, som gælder: Hvis det er en diegivende so, skal hun fravænnes med 0 gris...
Tue, 17 Okt, 2023 kl. 10:01 AM
Fortryd afgangen på en so
Hvis du har en so, der er registreret som afgået, men soen stadig er i besætningen, kan du få hende tilbage i programmet ved at genoplive hende.   Gå til ...
Wed, 25 Okt, 2023 kl. 12:44 PM
Opbygningen af ID-numre fra DanBred
Der er to slags ID-numre fra DanBred. Alle ID-numre fra DanBred har 11 cifre (ingen bogstaver).  De ”gamle” numre hedder ID11. Disse består af et fi...
Tue, 17 Okt, 2023 kl. 10:29 AM
Programmet godkender ikke orne, som benyttes
Hvis du er ved at registrere løbninger, kan programmet godt melde fejl på den orne, som du bruger. Det kan blandt andet være, hvis der er flere orner "...
Tue, 20 Feb, 2024 kl. 1:14 PM
Opsæt PigVision til automatisk fravænning til en bestemt lokation
Når du registrerer dine fravænninger, kan du opsætte programmet, så grisene automatisk flyttes i den korrekte lokation. Gå til "Søer/Orner"...
Tue, 17 Okt, 2023 kl. 11:36 AM
Døde pattegrise er ikke på analysen døde pattegrise
Når du taster døde pattegrise med afgangsårsager under ”Søer/Orner” - ”Døde pattegrise” på hver enkelt so, kan du lave en analyse over dødsårsagerne.   De...
Tue, 17 Okt, 2023 kl. 11:48 AM
Eksport af søer til anden besætning
Før du begynder at eksportere (flytte) en so fra en besætning til en anden, skal du sikre dig, at soen udover so-nummer har et andet identifikationsnummer, ...
Tue, 17 Okt, 2023 kl. 12:38 PM
Eksport af avlsdyr
Gå til ”Avl” - ”Afgang ungdyr”. Åben Layout Setup og sikre dig, at alle dyr har et unikt ID fra dit avlsselskab. Nu kan du begynde at indtaste ID-nu...
Thu, 19 Okt, 2023 kl. 10:41 AM