Søer/Orner registreringer

Find tidligere indgange og afgange af polte
For at finde en liste over tidligere indgange af polte kan du gå til “Avl” - “Ungdyr”. Her får du en liste over alle dyr.  Hvis du gerne vil sortere i den...
Wed, 4 Okt, 2023 kl. 10:40 AM
Indtast vægten på nyfødte pattegrise
Du kan åbne sokortet og højreklikke på sektionen “Faring”. Vinduet "Layout setup" vil nu komme frem.      Her sætter du flueben ud for “K...
Wed, 4 Okt, 2023 kl. 10:55 AM
Registrer løbning på en gruppe af gylte og søer
Dette kan gøres på din arbejdsliste ved at gå til “Management” - “Arbejdsliste”.  Her kan du sætte flueben ud for “Løbeliste” og derefter klikke på “Re...
Thu, 12 Okt, 2023 kl. 9:30 AM
Registrer resultatet af en drægtighedstest
Du kan registrere resultatet af en drægtighedstest på to måder. Registreringen kan gøres ved at gå til “Søer/Orner” - “Drægtighedstest”.  Dette vindue...
Thu, 12 Okt, 2023 kl. 9:53 AM
Registrer fravænning nogle dage før
Du kan kun registrere fravænning en dag ud i fremtiden. Her taster du datoen og hvor mange pattegrise, du har fravænnet.  
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 8:56 AM
Aflivninger og dødsfald: “Afgangstype”
Når du taster aflivninger og dødsfald i PigVision, er der en kolonne med “Afgangstype”, som bruges til at registrere, hvilken type afgang det er. Altså, om ...
Thu, 12 Okt, 2023 kl. 10:30 AM
Udskriv bemærkninger på sokortet
Hvis du vil have dine selvskrevne bemærkninger med på det printede sokort, skal du tilføje denne sektion.  Dette gør du ved at klikke på ikonet “Prin...
Thu, 19 Okt, 2023 kl. 11:54 AM
Fjern sektioner fra sokortet
Hvis du gerne vil fjerne oversigten over nøgletal fra bunden af dit sokort, kan du højreklikke på en af nøgletals-kolonnerne såsom “Løbninger (Stk.)”, hvor...
Thu, 12 Okt, 2023 kl. 10:58 AM
Se pattegrisedødelighed på sokortet
Hvis du vil se pattegrisedødelighed på sokortet, skal du åbne sokortet.  Her højreklikker du på den gule celle, hvor der står “Faring”. Et vindue kommer ...
Thu, 12 Okt, 2023 kl. 11:06 AM
Se antal diende pattegrise på sokortet
Hvis du vil se antallet af diende pattegrise på sokortet på skærmen, skal du åbne sokortet.  Her højreklikker du på kolonnen “Faring”. Et vindue kommer op...
Thu, 12 Okt, 2023 kl. 11:10 AM