Søer registreringer

Giv en so et nyt nummer
Gå ind i menuen Søer/Orner – Stamdyr Ved hjælp af filterlinien finder du den so, der skal tildeles nyt nummer Klik på F2 knappen og nu kan du overskrive...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:12 AM
Registrer tilstande
”Tilstand” dækker over mange forskellige registreringer, f.eks. vægt, spæktykkelse, adfærd og antal patter.    Tilstande registreres i menupunktet Søer/or...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:12 AM
Registrer en fravænning på en ammeso
Hvis en so er blevet ammeso efter hendes første fravænning (markeret som ammeso i afkrydsningsboksen i fravænningsvinduet), så kan hun fravænnes som normalt...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:13 AM
Fravæn en so som er død i farestalden
For at kunne indtaste en afgang på en so, skal du sikre dig, at hun ikke er diegivende, for så kan det ikke lade sig gøre. Du kan enten fravænne på normal v...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:14 AM
Registrer spæktykkelse
Spæktykkelse kan både registreres som enkeltstående målinger eller i tilknytning til hændelser som indgang, løbning, faring og fravænning. Hvis du ønsker at...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:15 AM
Gør det umuligt at registrere en løbning før fravænning
For at gøre det umuligt at registrere en løbning før fravænning skal du ind i “Generelt”, “Opsætning”, “Validering” og så “Sodata 1”.   Så går du ned ti...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 10:53 AM
Se, hvad der er blevet tastet i en bestemt periode
Hvis du vil se, hvad der er blevet tastet i en bestemt periode, skal du gå ind i fx “Faring”, så klikker du på “Vis filterlinje”-ikonet  . Du højreklikker ...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:15 AM
Se kuldnummer på skærmen
Hvis du vil se kuldnummer på skærmen, når du taster faringer, så klikker du på “Søer/Orner” og så “Faring”. Så højreklikker du på den øverste gule linje el...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:16 AM
Registrer en løbning før indgang
Hvis du vil registrere en løbning før indgang, skal du bare taste løbningsdatoen på fx sokortet, afhængig af dine indstillinger, kommer et vindue, lignende...
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:18 AM
Skift stinummeret på en so, der er afgået
Hvis du vil ændre noget på en so, der er afgået eller solgt, så skal du slette afgangsdatoen og lave de ændringer, der skal laves og så taste afgangen igen....
Wed, 20 Okt, 2021 kl. 11:18 AM