Søer/Orner registreringer

Giv en so et nyt nummer
Gå til "Søer/Orner" - "Dyr" - "Stamdyr". Ved hjælp af filterlinien finder du den so, der skal tildeles nyt nummer Kl...
Thu, 28 Sep, 2023 kl. 3:19 PM
Registrer tilstande
”Tilstand” dækker over mange forskellige registreringer, eksempelvis vægt, spæktykkelse, adfærd og antal patter.    Tilstande registreres i "Søer/Orn...
Fri, 29 Sep, 2023 kl. 1:51 PM
Registrer en fravænning på en ammeso
Gå til "Søer/Orner" - "Fravænning".  Hvis en so er blevet ammeso efter hendes 1. fravænning (markeret med flueben i afkrydsningsboks...
Fri, 29 Sep, 2023 kl. 3:12 PM
Fravænning af død so i farestalden
For at kunne indtaste en afgang på en so, skal du sikre dig, at hun ikke er diegivende.  Der er to muligheder: Du kan enten fravænne på normal vis ved at...
Wed, 4 Okt, 2023 kl. 8:51 AM
Registrer Rygspæktykkelse
Rygspæk kan både registreres som tilknytning til hændelser såsom indgang, løbning, faring og fravænning eller som enkeltstående målinger.  Rygspæk i til...
Fri, 3 Maj, 2024 kl. 12:53 PM
Gør det umuligt at registrere en løbning før fravænning
Gå til “Generelt” - “Opsætning” - “Validering” - “Sodata 1”.   Her kan du gå til “Faring til løbning (kun ved løbning før frav.)” og sætte både den rø...
Wed, 4 Okt, 2023 kl. 9:25 AM
Se, hvad der er blevet tastet i en bestemt periode
Du kan se hvad der er blevet tastet i en bestemt periode, ved at bruge filterlinjen, i det vindue du ønsker - eksempelvis under "Faring". Er ...
Wed, 4 Okt, 2023 kl. 9:49 AM
Se kuldnummer på layoutet
Når du indtaster faringer kan du få kolonnen "Kuld nr." frem.  Du kan få kolonnen frem ved enten at højreklikke på den øverste gule linje ell...
Wed, 4 Okt, 2023 kl. 10:16 AM
Registrer en løbning før indgang
Hvis du vil registrere en løbning før indgang, kan du taste løbningsdatoen på eksempelvis sokortet. Afhængig af dine indstillinger kommer et vindue, lignen...
Wed, 4 Okt, 2023 kl. 10:26 AM
Skift stinummeret på en afgået so
Når en so er afgået, er alle hendes data “låst” og der kan ikke registreres noget nyt eller laves nogle ændringer på hende, medmindre afgangsdatoen bliver s...
Wed, 4 Okt, 2023 kl. 10:32 AM