PigVision version 2024.1 frigivet d. 18/4-2024 er nedenstående fejlrettelser og nye funktioner implementeret:


Generelle ændringer:  

Licens og Databehandleraftale for PigVision er opdateret.

Du finde de opdaterede dokumenter under "Hjælp" - "Om..." - i fanen "Generelt". "Licens" og "Databehandleraftale".Download af slagtedata fra Tican kan nu både håndtere flere afregninger på samme dag og afregninger uden slagtede grise (Regulering). 

Er der fejl på tidligere indlæste afregninger skal disse slettes i PigVision, inden fornyet download. Slagteriafregninger slettes under Grise i vækst - Slagtedata - Slagterierklæringer. Her sletter du de fejlremte downloads udfra slagtedatoen.Ved indgang af nyt dyr kan "tilstand ved fødsel (patter)" anføres. Tilstanden bliver nu gemt korrekt i programmet.


Efterfølgende kan tilstanden vises på fx. sokortet. under “Tilstand ved fødsel”.  Opdateringer relateret til det tyske marked:

So flytninger registreres nu både til HIT og TAM, når en so flyttes mellem lokationer med hver deres VVVO (CHR-nummer). HIT og TAM er de tyske myndigheders indberetningssystem til dyreflytninger og status registreringer.Opdateringer relateret til Topigs Norsvin kunder: 

Når en ny EDI-dataudveksling med Topigs Norsvin startes med en "Synkronisering", indeholder udvekslingen nu også de historiske tattoo hændelser. Dvs. at alle oprettede afkom fra aktive søer i besætningen inkluderes i dataudvekslingen under “DD190300 Tattooing event”.

Ved indlæsning af TopigsNorsvin polte fra en elektronisk følgeseddel er det nu obligatorisk at indtaste en købsdato.


Opdateringer relateret til kunder med forbindelse mellem PigVision og WinVet:

Ændring i dansk veterinær lovgivning betyder at dyrlægens ordinering af gentagene behandlinger for alle typer af behandlingsmetode skal overføres ved dataudveksling mellem WinVet og PigVision. Det nye er at genbehandlingsintervaller også nu er inkluderet for behandlingsmetoderne "i foder" og "i vand".


Oversættelser og layouts:

Et helt sæt af layouts tilpasset Danish Genetics kernestyringskunder er nu implementeret i et nyt besætningssetup. Besætningssetup'et kan både anvendes ved oprettelse af en ny database eller ovenpå en allerede eksisterende.


Yderligere er der foretaget mindre justeringer til de engelske, danske og tyske sprogfiler i denne version.