I PigVision version 2023.2 er følgende blevet implementeret:


Til Danish Genetics kunder

  • Download af indekser kan nu gøres både manuelt og automatisk. Nye indekser er tilgængelige i PigVision hver uge (Torsdag kl. 10.00)

Opsætningen af den automatiske download af indekser gøres ved at klikke på MyAgroVision ikonet nederst til højre i PigVision. Klik på knappen ud for "Danish Genetics", udfyld dine login oplysninger og slå "Automate the upload" til:

 

 

Klik på "Done" og luk MyAgroVision menuen ned (klik kryds i øverste højre hjørne) herefter sender og henter PigVision automatisk data til og fra Danish Genetics.


Du kan manuelt hente indekser ved at gå til Avl - Kommunikation - Download indeksværdier


Se denne FAQ, som omhandler Hvordan du opsætter dataudveksling med Danish Genetics

Du kan også gennemgå vores Danish Genetics eLearning 


I ADEX (AgroVision Data Exchange)

  • Valideringen af CHR-nummer er blevet ændret og eksporteres nu til ADEX. Et CHR-nummer kan nu være 20 cifre langt. Længden på CHR-numre varierer mellem lande.

  • So vægte eksporteres nu the ADEX. Analyser på disse kan fx laves i MultiSiteMonitor

  • Hvis der ved fravænning overføres til en lokation eller et batch eksporteres dette nu også til ADEX


"Read only" brugertypen

  • Det er ikke længere muligt for brugertypen "ReadOnly" at lave ændringer i data. Tidligere har det været muligt at rette i medicinregistreringer, bemærkninger på arbejdslister og sokort. 


Til tyske kunder

  • XML-filen til ZDS (De tyske myndigheders datasamlings- og udvekslingssystem) er blevet rettet og indeholder nu rådgiverens navn

  • HIT (Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere) har lavet sikkerhedsændringer derfor var det også nødvendigt at lave ændringer i PigVision

  • Der er blevet oprettet og implementeret to nye rapporter til FER (FerkelErzeugerRing, rådgiverservice) eksporten.