Gruppeanalysen er en analyse, som viser nøgletal/resultater fordelt på løbegrupper. Løbegrupperne kan enten ses enkeltvis eller i selvvalgte grupper. 

Gå til "Analyse søer" - "Gruppeanalyse".

Tryk på "Beregn" og analysen beregnes.


Du kan også indtaste værdier direkte i kolonnen "Plan", hvorefter afvigelser bliver beregnet. 


Der findes desuden også flere faner, som du kan vælge imellem. Se forklaringen af de forskellige faner under billedet.


Gruppeanalyse - viser altid de valgte grupper.

Gruppevis - viser altid hele den valgte periode opdelt i enten kalenderuge eller løbegrupper.

Opsætning - her er det muligt at vælge nøgletal, som du gerne vil se grafer for. Du kan også vælge, om der på grafen skal vises et rullende gennemsnit for nøgletallet.


Øvrige faner vises kun, hvis de er tilvalgt under fanen "Opsætning".


Du kan også vælge om analysen skal følge kalenderuge eller løbegrupperne.


Du kan også vælge, hvilken periode analysen skal dække.


Hvis du kun vil se analysen for en bestemt race eller et bestemt kuld nr., så kan du også tilføje begrænsninger. Der er flere begrænsninger end race og kuld nr., som du kan vælge. 


I gruppering opsættes, hvor lange perioder, der skal være i de enkelte kolonner i fanen "Gruppeanalyse". Og om der skal være kolonner med beregnede afvigelser.