Øverst i alle vinduer er der en række ikoner, der er ens. 

En række af ikonerne har genvejstaster, som ses i parentes efter ikonernes forklarende tekst herunder:

Ikon for Opdatér - ved brug af dette ikon, opdateres vinduet (Ctrl + R).

Ikon for Slet - ved brug af dette ikon, kan der for eksempel slettes en indtastning. For at du kan slette en løbning, for eksempel, skal du klikke på løbningen og derefter på Slet-ikonet.

Ikon for ID-rækkefølge - benyttes hvis du vil sortere indtastninger efter indtastningstidspunkt og ikke efter hændelsesdatoen.

Ikon for Udskriv - udskriftsvinduet åbnes.

Ikon for Søg - benyttes hvis du for eksempel står i et indtastningsvindue og du vil se, hvilke koder du kan benytte i indtastningen eller for eksempel, hvilke orner, der er oprettet og som du kan indtaste (F5).

Ikon for Layout Setup - Her kan du vælge layouts til/fra, gemme filterlinje og sortering, vælge decimaler til osv. Dette uddybes under Layout Setup.

Ikon for Vis filterlinje - benyttes hvis du vil filtrere vinduet, så du for eksempel kun ser et bestemt datointerval. Filterlinjen uddybes her og gemmes under Layout Setup (Ctrl + F).

Ikon for Vis sumlinje - benyttes hvis du vil se summen af indtastningskolonnen, for eksempel summen af levende fødte. Læs mere om sumlinjen her.

 Ikon for Vis graf - benyttes hvis du vil se en graf over hændelserne i vinduet.


- her vælges, hvilket layout du vil benytte og om du vil lave dine egne layouts. Dette uddybes under quickguide til egne layouts

  - dette er zoomfunktionen for indtastningsbilledet (Ctrl + Z).

  - dette viser, hvor mange hændelser det enkelte vindue viser. Dvs. for eksempel antallet af søer, der har en faring i faringsvinduet. Benytter man filtrering (filterlinjen), så vil antallet af poster falde hver gang, der tilføjes en filtrering.

Genvejsfunktioner

Ud over genvejsfunktionerne, som er koblet til ikonerne, er der er en række andre genvejsfunktioner i programmet, og disse ses i tabellen herunder:

 

Genvejstaster:

Funktioner:

Esc

Hvis du fortryder indtastningen, som du er i gang med

Delete

Slet

Ctrl + I

Hvis du vil sortere indtastninger efter indtastningstidspunkt og ikke efter hændelsesdato

Alt + PageUp

Side op

Ctrl + B

Rediger i layout

Ctrl + L

Vælg layout

Ctrl + Z

Zoom

F2

Rediger i felt

F10

Indstil celler

Ctrl + D

De sidste 10

 

Ønsker du at ændre genvejstasterne eller oprette dine egne genvejsfunktioner, kan du benytte tasterne "ALT" + "F12".

Hvis du benytter to computerskærme og du får åbnet for mange vinduer via WinPig.Net og du ikke kan finde det aktuelle vindue, som er åbnet, kan du klikke på tasterne "Shift" + "F12". Derved flyttes det aktuelle WinPig.Net vindue til øverste venstre hjørne på Skærm 1.