Generelle ikoner

Øverst i alle vinduer er der en række ikoner, der er ens. En række af ikonerne har genvejstaster, som ses i parentes efter ikonernes forklarende tekst herunder:

Ikon for Opdatér, dvs. ved brug af dette ikon opdateres vinduet (Ctrl + R)

  Ikon for Slet, dvs. ved brug af dette ikon kan der fx slettes en indtastning. For at du kan slette fx en løbning skal du klikke på løbningen og derefter på Slet-ikonet

  Ikon for ID-rækkefølge, benyttes hvis du vil sortere indtastninger efter indtastningstidspunkt og ikke efter hændelsesdatoen

  Ikon for Udskriv, hvorefter udskriftsvinduet åbnes

  Ikon for Søg, benyttes hvis du fx står i et indtastningsvindue og du vil se, hvilke koder du kan benytte i indtastningen eller fx hvilke orner, der er oprettet og som du kan indtaste (F5)

Ikon for Layout Setup, hvor du vælger layouts til/fra, gemmer filterlinje og sortering, vælger decimaler til osv. Dette uddybes under Layout Setup

Ikon for Vis filterlinje, benyttes hvis du vil filtrere vinduet, så du fx kun ser et bestemt datointerval. Filterlinjen uddybes under Filterlinje og gemmes under Layout Setup (Ctrl + F)

  Ikon for Vis sumlinje, benyttes hvis du vil se summen af indtastningskolonnen, fx summen af levende fødte. Sumlinjen uddybes under Filter Sortering Sum - Sumlinje 

 Ikon for Vis graf, benyttes hvis du vil se en graf over hændelserne i vinduet

  Herunder vælges, hvilket layout du vil benytte og om du vil lave dine egne layouts. Dette uddybes under Quick guide til egne layouts.

  Dette er zoomfunktionen for indtastningsbilledet (Ctrl + Z)

  Dette viser, hvor mange hændelser det enkelte vindue viser. Dvs. fx antallet af søer, der har en faring i farings-vinduet. Hvis man benytter filtrering (filterlinjen), så vil antallet af poster falde hver gang, der tilføjes en filtrering

Genvejsfunktioner

Ud over genvejsfunktionerne, som er koblet til ikonerne, er der er en række andre genvejsfunktioner i programmet, og disse ses i tabellen herunder.

 

Genvejstaster:

Funktioner:

Esc

Hvis du fortryder indtastningen, som du er i gang med

Delete

Slet

Ctrl + I

Hvis du vil sortere indtastninger efter indtastningstidspunkt og ikke efter hændelsesdato

Alt + PageUp

Side op

Ctrl + B

Rediger i layout

Ctrl + L

Vælg layout

Ctrl + Z

Zoom

F2

Rediger i felt

F10

Indstil celler

Ctrl + D

De sidste 10

 

Hvis du ønsker at ændre genvejstasterne eller oprette dine egne genvejsfunktioner, benytter du ALT + F12.

Hvis du benytter to computerskærme og du får åbnet for mange vinduer via WinPig.Net og du ikke kan finde det aktuelle vindue, som er åbnet, kan du klikke på Shift-tasten + F12-tasten. Derved flyttes det aktuelle WinPig.Net vindue til øverste venstre hjørne på Skærm 1.