Der er to steder i PigVision, hvor eget afkom kan tildeles ID-numre.

1: Faringer

2: Sokort


Fra faring: 

Ved registrering på faringer, tilføjes ”Nummerering af ungdyr” til layoutet.

Programmet vil nu foreslå aktuelle numre til såvel sogrise som ornegrise i henhold til nummerpuljerne, der er sat op under Avl – Nummerpuljer. 

Der kan manuelt ændres i ID-numrene, hvis de foreslåede numre ikke er korrekte og der afsluttes med at sætte flueben i ”Udfør”. 

 

 

Fra sokortet:

Det aktuelle sokort åbnes og der dobbeltklikkes på antal levendefødte på sokortet efter indtastning af faring. 


Der fremkommer et nyt vindue, hvor antallet af fødte sogrise skal indtastes og PigVision foreslår, hvilke ID-numre de skal tildeles i henhold til opsætningen af nummerpuljerne. Programmet regner selv ud, hvor mange ornegrise, der er, når sogrisene er indtastede. Er de foreslåede start ID-numre ikke korrekte, kan du selv rette i dem. Er de korrekte, klikker du på Opret Ungdyr og dyrene nummereres. 

Er der fejl i løbenumrene fordi de ikke kommer i rækkefølge kan de rettes direkte i dette billede.

 


Related emner:

Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?

Tilføj eller fjern kolonner fra et layout

Dataudveksling – PigVision Danish Genetics Nucleus

Hvordan ændrer jeg ID nummer på et ungdyr?