Der er to steder i PigVision, hvor eget afkom kan tildeles ID-numre.

1: Faring

2: Sokort


For at nummere avlsafkom skal soen være tilknyttet aktivt besætningsnummer for den gældende nummerpulje.


Ved faring: 

Gå til "Søer/Orner - "Faring" og tilføj ”Nummerering af ungdyr” samt de markerede kolonner til layoutet.


Tast data på faringen og programmet vil nu foreslå aktuelle numre til såvel sogrise som ornegrise i henhold til nummerpuljerne, der er sat op under "Avl" – "Nummerpuljer".
 

Der kan manuelt ændres i ID-numrene, hvis de foreslåede numre ikke er korrekte og der afsluttes med at sætte flueben i ”Udfør”. 

 

 

Fra sokortet:

Gå til "Søer/Orner" - "Sokort".

Fremsøg soen der har faret, indtast data på faringen og dobbeltklik på sogrise. Et nyt vindue "Opret ungdyr" fremkommer.


PigVision foreslår hvilke ID-numre sogrisene skal tildeles i henhold til opsætningen af nummerpuljer.

Programmet regner selv ud, hvor mange ornegrise, der er, når sogrisene er indtastede. Er de foreslåede start ID-numre ikke korrekte, kan du selv rette i dem.

Er de korrekte, kan du klikke på "Opret Ungdyr" og dyrene bliver nummereret. Er der fejl i løbenumrene, fordi de ikke kommer i rækkefølge eller andet, kan dette rettes direkte i vinduet "Opret ungdyr".