W PigVision są dwa miejsca, w których można nadać numery identyfikacyjne prosiętom z własnej produkcji.

 

1. Lista rejestracji oproszeń

2. Karta lochy

 

Lista rejestracji oproszeń:

 

Korzystając z listy oproszeń, dodaj kolumny „Numerowanie prosiąt” do okna rejestracji. W tej grupie kolumn Są różne pola. Aby ponumerować tylko loszki, nie są potrzebne pola dla knurków. Pola różnią się zależnie od firmy hodowlanej – dostawcy danej genetyki.

 

 

 

Program proponuje aktualne numery zarówno dla loszek jak i knurków, zgodnie z ustawieniami w Puli numerów stada. Konfigurację pul numeracji można znaleźć w sekcji HodowlaPula numerów stada.

 

Sprawdź, czy 'Nr seryjny lochy od' i 'Nr seryjny knura od' oraz liczba prosiąt do przypisania są prawidłowe.

Jeśli zmienisz liczbę prosiąt loszek, liczba knurków zostanie automatycznie dostosowana.

Po zakończeniu kliknij znacznik w polu Wykonać, a prosięta zostaną ponumerowane.

 

Z karty lochy:

Jeśli chcesz przypisać numery identyfikacyjne za pośrednictwem karty lochy.

Otwórz aktualną kartę lochy i kliknij dwukrotnie pole Żywo urodzone po wprowadzeniu oproszenia.

 

 

 

Program zaproponuje aktualne numery zarówno dla loszek jak i knurków, zgodnie ustawieniami w Puli numerów stada. Konfigurację pul numeracji można znaleźć w sekcji HodowlaPula numerów stada.

Istnieje możliwość zmiany liczby prosiąt do przypisania oraz początkowego numeru seryjnego.

Jeśli zmienisz liczbę prosiąt loszek, liczba knurków zostanie automatycznie dostosowana.

 

Gdy liczba prosiąt do numerowania i numery seryjne są prawidłowe, naciśnij opcję Utwórz zwierzęta w górnej części okna, a numery zostaną nadane.

Jeśli któraś z liczb jest błędna, można je poprawić bezpośrednio w tym oknie.

 

 

Uwaga

Niezbędnymi warunkami do wygenerowania numerów prosiąt są:

  • Utworzenie właściwej puli numerów stada,
  • Locha musi mieć przypisany numer stada (pole Grupa stad) połączony z pulą numerów,
  • Rasy lochy i knura muszą odpowiadać ustawieniom puli numerów,
  • Długość okresu ciąży musi odpowiadać ramom akceptowanym przez daną firmę genetyczną.

 

 

Powiązane tematy:

Jak skonfigurować i używać układów.

Dodaj lub usuń kolumny z układu

Jak skonfigurować wymianę danych z Danish Genetics

Duńskie jądro genetyczne

Konfiguracja PigVision do pracy z PIC

Jak zmienić numer identyfikacyjny w młodzieży hodowlanej?