У PigVision є два місця, де племінному потомству можна призначити ID номери.

1. Лист реєстрації опоросу

2. Картка свиноматки


З листа реєстрації опоросу: 

 При використанні списку опоросів додайте «Нумерацію поросят» у вікно реєстрації опоросів. Там є різні поля. Якщо реєструвати лише свинок, то поля для кнурів не потрібні. І ще різні сфери, пов’язані з тим, з якою племінною компанією ви працюєте.

 Тут програма пропонуватиме поточні номери як свинкам, так і кнурцям відповідно до «Налаштування номера стада». Ви можете знайти Налаштування номера стада стада в розділі Плем. стадо – Налаштування номера стада.


 Перевірте правильність параметрів «Серійний номер свинки» та «Серійний номер кнура», а також кількість поросят, яку потрібно зареєструвати.

 Якщо ви змінюєте кількість поросят свинок, кількість кнурів регулюється автоматично.

 Після завершення встановіть позначку в полі «Виконати», і поросята будуть пронумеровані.


З картки свиноматки:

 Якщо ви бажаєте призначити ID номери через картку свиноматки.

 Відкрийте поточну картку свиноматки та двічі клацніть на полі «Живонароджені», коли буде введено опорос.


 

 Тепер програма запропонує поточну нумерацію як для свинок, так і для кнурців відповідно до «Налаштування номеру стада». Ви можете знайти Налаштування номера стада стада в розділі Плем. стадо – Налаштування номера стада. 

 Ви можете змінити кількість поросят для реєстрації і початковий серійний номер.

 Якщо ви змінюєте кількість поросят свинок, кількість кнурів регулюється автоматично.


 Коли кількість поросят, які потрібно пронумерувати, і серійні номери правильні, натисніть опцію «Створити тварин» у верхній частині вікна, і поросята будуть зареєстровані.

 Якщо один або кілька номерів є неправильними, ви можете тут їх і виправити.


 Пов'язані теми:

 Як налаштовувати та використовувати макети

 Додати або видалити стовпці з макету

 Як налаштувати обмін даними з Danish Genetics

 Danish Genetics Nucleus

 Налаштування PigVision для роботи з PIC

 Як змінити ID номер в племінному потомстві