Når du opretter en so i PigVision, giver du reelt ungdyret et sonr. og det bliver ændret til et besætningsdyr.

Hvis sonr. og DanBred Avls ID ikke matcher har du to muligheder for at rette dette: 

  • Sonr. er korrekt, men er dannet ud fra det forkert DanBred AvlsID.

Find dyret i Sokort vinduet ved at bruge søgefeltet øverst til venstre.

 

Slet derefter alle hændelserne på dyret: Løbninger, faringer og fravænninger.

Slet sokortet helt ved at bruge ikonet med det røde kryds i toppen af vinduet.

Når data sendes til Danbred næste gang bliver disse oplysninger også slettet hos DanBred.

Dyret bliver nu ændret til et ungdyr igen og kan oprettes igen med korrekt  DanBred AvlsID.

  • DanBred AvlsID er korrekt men er tildelt et forkert sonr.

I denne situation vælg Stamdyrslisten.

Her finder du dyret ved at taste DanBred AvlsID i søgefeltet.

Derefter ændrer du dyrets sonr. ved at overskrive det eksisterende sonr. Du vil blive bedt om at bekræfte ændringen.

Denne ændring af sonr. er automatisk logget. Send data til Danbred og ændringen vil blive ændret hos DanBred.