Når du opretter en so i PigVision, giver du ungdyret et sonummer og dyret bliver ændret til et besætningsdyr.

Hvis sonummeret og DanBred Avls-ID'et ikke matcher, har du to muligheder, for at rette dette: 


Sonummer er korrekt, men er dannet ud fra det forkert DanBred Avls-ID.

Gå til "Søer/Orner" - "Sokort" og søg dyret frem ved at bruge søgefeltet øverst til venstre.

 

Slet derefter alle hændelserne på dyret: Løbninger, faringer og fravænninger. Dette gør du ved at stå på datoen og trykke på ikonet "Slet". 


Når hændelserne er slettet, kan du slette sokortet helt, ved at bruge ikonet med det røde kryds i toppen af vinduet.


Når data sendes til Danbred næste gang, bliver disse oplysninger også slettet hos DanBred.

Dyret bliver nu ændret til et ungdyr igen og kan oprettes igen med korrekt DanBred Avls-ID.


DanBred Avls-ID er korrekt, men er tildelt et forkert sonummer

Gå til "Søer/Orner" - "Dyr" - "PigVision" - "1 Stamdyr".

I dette billede finder du dyret ved at indtaste DanBred Avls-ID i søgefeltet.


Derefter ændrer du dyrets sonummer, ved at overskrive det eksisterende. Du vil blive bedt om at bekræfte ændringen.

Denne ændring er automatisk logget.
Send data til Danbred og ændringen vil blive ændret hos DanBred.