Jeśli istnieje konieczność ponownego wysłania danych do Topigs Norsvin za pomocą "EDI Pigs", (np. w celu korekty błędów), należy ponownie wprowadzić datę dla danych, które mają być wysłane.

 

Przykładem może być sytuacja, w której przez pomyłkę zarejestrowano inseminację knurem bez Tatuażu Topigs Norsvin. W pierwszej kolejności trzeba uzupełnić Tatuaż Topigs Norsvin tego knura. W oknie Lochy / KnuryZwierzę -PigVision (lub Topigs Norsvin) – Knury stacyjne może być konieczność dodania kolumny „Tatuaż Topigs Norsvin”.

 

 

Po uzupełnieniu danych knura należy aktywować krycia, które mają być wysłane ponownie. Robimy to wpisując jeszcze raz datę krycia. Jeśli wpisów do korekty jest więcej można skorzystać z funkcji kopiuj - wklej ( Ctrl+C - Ctrl+V).

 

 

 

Teraz dane zostaną wysłane do Topigs Norsvin za pomocą EDI Pigs.