Alle søer, som er oprettet under "Søer/orner", har et sokort, hvor man kan få et overblik over soens data.

Du kan få adgang til sokortet på flere måder: 

 1. Gå til "Søer/Orner" - "Sokort".
  Denne kan du lave en genvej på til dit skrivebord ved at klikke på "Ikon setup" i bunden af skærmen.
 2. Dobbeltklik på et sonr. i et hvilket som helst vindue. Hermed åbnes sokortet for den pågældende so. Vælger du at trykke på et andet sonummer, når du har vinduet "Sokort" åbent, vil sokortet for soen automatisk vises. 

Sokortet er inddelt i fem sektioner: 

 1. Første sektion omhandler oplysninger vedrørende soen.
 2. Anden sektion omhandler kuldresultater.
 3. Tredje sektion viser udvalgte nøgletal for dyret.
 4. Fjerde sektion omhandler soens afgang.
 5. Femte sektion viser bemærkninger, der er skrevet om soen.

Ret i opsætningen:

Du kan rette i opsætningen ved at trykke på ikonet "Setup" i toppen af vinduet:


Følgende vindue åbnes:
 


Her kan du sætte flueben ved de ting, som du ønsker at få vist på sokortet: 

 • ”Vis resultat” - til/fravælger sektion 3 med nøgletal.
 • ”Vis afgang” - til/fravælger sektion 4 om afgang.
 • ”Vis tekst” - til/fravælger sektion 5 med bemærkninger.
 • ”Vis døde pattegrise” - til/fravælger vinduet med døde pattegrise. Er denne tilvalgt, vil vinduet dukke op sammen med sokortet. 
 • ”Vis overførte pattegrise” - til/fravælger vinduet med overførte pattegrise.
 • ”Vis medicin” - til/fravælger vinduet med de behandlinger, der er registreret på sonummeret.
 • ”Vis bemærkninger” - til/fravælger sektionen med supplerende registreringer.

Hvis der sættes eller fjernes en markering i et af de 4 nederste punkter, så slår ændringen først igennem, når sokortet har været lukket ned og åbnet igen.

Ret i layout: 

Via ikonet "Layout setup" kan du opsætte dit eget brugerdefinerede sokort med de kolonner, som passer bedst til din produktion.
 

Når der bliver trykket på ikonet kommer følgende frem:


I denne boks vælger du, hvilken sektion af sokortet, som du ønsker at redigere:

 1. Første del omhandler oplysninger vedrørende soen
 2. Anden del omhandler kuldresultater
 3. Tredje del viser udvalgte nøgletal for dyret
 4. Fjerde del omhandler soens afgang


Når du har valgt, hvilken del af sokortet, du vi redigere, så virker layout setup på samme måde, som i alle andre vinduer. Tilføj eller fjern flueben i de kolonner, som du gerne/ikke vil se. 

Afslut ved at trykke "Ok". 


Find andre søer på sokortet: 

Du kan finde andre søer på sokortet ved at indtaste sonummeret eller navigere frem og tilbage i numrene via pilene.


Opret nyt sokort: 

Indtast et besætningsdyr/sonummer på sokortet og afslut med enter. Hvis der ikke allerede findes et aktivt besætningsdyr med det pågældende nummer, vil følgende besked dukke op.


Hvis du ønsker at oprette et nyt sokort klik "Ja".

Hvis du ønsker at oprette et sokort med et nummer på et allerede afgået dyr, skal dyret oprettes under "Søer/Orner" – "Indgang". 


Udskrivning af sokort

Du kan vælge at se udskriften af sokortet inden du printer dette. 

Tryk på det layout, som du synes bedst om i dropdownmenuen. 

Et udskrift af sokortet vises, hvorefter du kan vælge at udskrive denne på ikonet "Print". 


Print flere sokort: 

Gå til "Søer/Orner" - "Udskriv sokort". 

Øverst i vinduet er der en dropdownmenu i "Selektion", hvor du kan vælge "Indtast sonumre" og derefter indtaste de sonumre, som du gerne vil have udprintet. 

 

 

 
 • Hvis du her vælger "Indtast sonumre", kan du indatste de sonumre, som du gerne vil have printet sokortet for. 
 • Hvis du vælger "Løbegruppe skal indtastes", kan du skrive løbegruppenummeret ind. Du kan godt skrive flere løbegrupper numre. Alle sokortene i løbegruppen udskrives.
 • Hvis du vælger "Løbedato" kan du indtaste den dato, hvor søerne er blevet løbet. Hermed kan du udskrive sokortet for disse søer. 
 • Hvis du vælger "Faringsdato" kan du indtaste faringsdatoen og alle de sokort, hvor soen skal fare denne dag, udskrives. 
 • Hvis du vælger "Fravænningsdato" udskrives sokort på de søer, der har denne faringsdato. 
 • Hvis du vælger "Forventet faringsdato" udskrives sokort på de søer, der har denne forventede faringsdato.


Opsætning af sokort-udskriften

Gå til "Søer/Orner" - "Print sokort". 

Klik derefter på "Opsætning af layout til sokort". 

Hermed kan du opsætte sokortet med de informationer, som du ønsker via menuen. 


 • Toppen af sokortet har 3 sektioner: Top venstre - Top midt - Top højre.
 • Midten af sokortet er inddelt i 5 sektioner 1-5
 • Bunden af sokortet er inddelt i 3 sektioner – Bund venstre – Bund midte – Bund højre.

Alle sektioner kan tilpasses, når der trykkes på en sektion. 

Når du trykker på "Vis info", kan der vælges fra en dropdownmenu. Valgmulighederne er forskellige for hver sektion.

Afslut med at trykke "Ok" og ændringerne er gemt på alle sokort.