Wartość inwentaryzacyjną zwierzęcia oblicza się jako:


Cena bazowa + kg wagi * cena za kg.

Cena bazowa to wartość wagi żywej, gdzie jako ”kg.wagi * cena.kg” to wartość wagi zwierzęcia.


Uwaga: Wartość inwentaryzacyjna to nie to samo co wartość rynkowa.


Wartości inwentaryzacyjne można wprowadzać podczas sprawdzania statusu i jest to część obliczeń przy zmianie stada. Składa się na nią zarówno zmiana stanu zapasów (zmiana wolumenu), jak i zmiana wartości (zmiana ceny).

 

Jeśli inwentaryzacja jest podwójna, przyczyną może być dwukrotne wprowadzenie inwentaryzacji dla jednej lokalizacji tego samego dnia.


Dla duńskich rolników: Co miesiąc SEGES oblicza wartości inwentaryzacji, które można znaleźć tutaj www.farmtalonline.dk

Witryna niedostępna w języku angielskim