Коли ви розраховуєте аналіз «Аналіз свиноматок – Падіж підсисних поросят», ми бачимо причини падіжу в різних кольорах.


 Якщо подивитись на «Подання даних» у лівій частині вікна, верхній рядок завжди має однаковий колір.


 Коли ви обираєте ТОП3, ТОП5 або ТОП10, кольори змінюються відповідно до того, яка причина є найчастішою.


 Якщо ви встановлюєте «Причини показати» на Вручну, ви можете самостійно назначати колір для кожної причини.