Rejestracje loch

Mamki na liście kryć
Lochy karmiące mają domyślnie ustawioną przewidywaną datę krycia na liście kryć, na 5 dni po odsadzeniu miotu, który karmią.     Oznacza to, że jeżeli ...
pon, 19 Cze, 2023 o 12:55 PO POŁUDNIU
Jakie informacje o nowej loszce w stadzie mogę wprowadzić?
Wprowadzając nową loszkę do stada, można zarejestrować wiele różnych informacji na jej temat. Otwieramy okno wprowadzeń w menu Lochy / Knury – Wprowadzenie...
pon, 19 Cze, 2023 o 1:36 PO POŁUDNIU
Wprowadzanie nowego knura z poziomu okna krycia
Aby wprowadzić nowego knura z poziomu okna rejestracji inseminacji, należy wpisać numer lochy, datę, a następnie w miejscu, w którym należy wprowadzić knura...
pon, 19 Cze, 2023 o 2:53 PO POŁUDNIU
Przenoszenie lochy do innej lokalizacji
Aby zapisać przeniesienie lochy z jednej lokalizacji (budynku, sektora, komory czy kojca) do drugiej, należy przejść do menu Lochy / Knury i wybrać Przenies...
pon, 19 Cze, 2023 o 3:04 PO POŁUDNIU
Wprowadzanie mamki w oknie odsadzenia
Wprowadzając odsadzenie można zarejestrować lochę jako mamkę, zaznaczając pole wyboru w kolumnie Mamka.        Jeżeli ma być równocześnie zapisana li...
pon, 19 Cze, 2023 o 3:21 PO POŁUDNIU
Dodawanie kodu QR do karty lochy
Używając aplikacji mobilnej na telefonie lub tablecie, można zaoszczędzić dużo czasu, mając możliwość zeskanowania kodu QR z karty lochy.  Aby kod QR by...
pon, 19 Cze, 2023 o 4:21 PO POŁUDNIU
Usunięcie błędnej karty lochy
Jeśli przypadkowo wpisano zły numer lochy przy wprowadzaniu nowego zwierzęcia, można go całkowicie usunąć. W tym celu należy otworzyć kartę lochy z menu Lo...
wt, 20 Cze, 2023 o 3:04 PO POŁUDNIU
Czy można ponownie wykorzystać numery usuniętych zwierząt?
Tak, można ponownie wykorzystać numery zwierząt.   Jeżeli locha została usunięte ze stada i zostało to zarejestrowane z datą wyjścia, można ponownie użyć ...
wt, 20 Cze, 2023 o 4:10 PO POŁUDNIU
Jak stworzyć knura fermowego
W tym celu przechodzimy do menu Lochy / Knury – Zwierzę – PigVision – Inwentarz hodowlany:     W wierszu filtra wybieramy płeć Knur.     Teraz prz...
wt, 20 Cze, 2023 o 4:22 PO POŁUDNIU
Kalkulacja procentu oproszeń
Procent oproszeń obliczany jest w PigVision na trzy sposoby.   % oproszeń – “FarrowingPct - Farrowing rate (EC)”: 100*({Services125DaysFarrow}+{Services1...
pon, 25 Lip, 2022 o 1:26 PO POŁUDNIU