Procent oproszeń obliczany jest w PigVision na trzy sposoby.

 

% oproszeń – “FarrowingPct - Farrowing rate (EC)”:

100*({Services125DaysFarrow}+{Services125DaysSoldPreg})/{Services125Days}

Procent oproszeń (EC) jest najczęściej stosowany w raporcie efektywności. To dość bezpieczny wskaźnik, jest w niewielkim stopniu podatny na upływ czasu. Wynika to z tego, że pobiera dane z okresu 125 dni wstecz w stosunku do wybranego przedziału. Zliczane są wszystkie krycia z tego okresu, po czym sprawdzane jest czy konkretne zwierzęta miały oproszenie, czy opuściły stado lub czy miały powtórkę. oprosiła się, czy miała wyjście lub została ponownie obsłużona.

 

Skorygowany % oproszeń – “AdjFarrowRate - Adjusted farrowing rate (EC)

100*({Services125DaysFarrow}+{Services125DaysCulledFonNonRepro}+{Services125DaysSoldPreg})/{Services125Days}

Skorygowany wskaźnik oproszeń jest dalszym rozwinięciem Procentu oproszeń (EC), w którym odejmuje się przyczyny niereprodukcyjne. W tym sensie krycia loch w okresie (125 dni), które zostały wybrakowane z powodu chorób, np. problemów z nogami, nie obniża wyników.

 

Procent oproszeń dla grup krycia (An.Sz.) - “FarrowingRate    Farrowing rate (CA)”

({Farrowings}+{RemovalExitSoldPregnant})*100/({Services}+{EnteredPregnant})

Procent oproszeń dla grup krycia (An.Sz.) jest używany w analizie grup krycia, gdzie analiza jest wykonywana na grupę krycia. Zliczana jest ilość kryć w okresie oraz ile z nich zakończyło się porodem.